Manyetik Rezonans Teknikleri Kullanarak Magnetohidrodinamik Akış Görüntüleme

2019-11-06
Eroğlu, Hasan Hüseyin
Sadıghi, Mehdi
Eyüboğlu, Behçet Murat
Manyetik rezonans (MR) görüntüleme çekimleri sırasında sıvı iletken ortamdaki elektrik akımı ve sıvı akışının MR tarayıcısının statik manyetik alanı () ile etkileşimi magnetohidrodinamik (MHD) etkilere neden olur [1-5]. Yaygın olarak karşılaşılan MHD etkilerden birisi, elektrokardiyogram (EKG) tetikli MR çekimlerinde EKG işaretinin T-dalgasındaki olağan dışı yükselmeler şeklinde görünen MHD artifaktıdır [1].Görüntülenen sıvı ortama MR darbe dizinleri ile eş zamanlı biçimde elektrik akımı uygulayarak MR görüntülerinde denetimli bir MHD kontrastı yaratmak ilgi çekici bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır [2-5]. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, MR genlik görüntülerinde MHD akışla ilişkili işaret kayıpları, MR faz görüntülerinde ise MHD akışla ilişkili faz birikmesi gözlenmiştir [2-5].Bu çalışmada vücuttaki elektriksel etkinlik ile ilgili bilgi verme potansiyeli bulunan MHD akış görüntüleme yöntemi, kavramsal çözümlemeden deneysel gerçeklemeye giden bir süreç içerisinde incelenmiştir.
Citation Formats
H. H. Eroğlu, M. Sadıghi, and B. M. Eyüboğlu, “Manyetik Rezonans Teknikleri Kullanarak Magnetohidrodinamik Akış Görüntüleme,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86101.