Manyetik Rezonans Tabanlı Elektrik Akımı ve İletkenlik Görüntüleme

2019-11-06
Vücut içinde dokuların elektriksel özelliklerinin birbirinden farklı olduğu, bu özelliklerin dokuların sağlıklı olması ya da olmaması ve fizyolojik işlevleri ile değiştiği bilinmektedir. Buradan hareketle, 1980’li yıllarda Sheffield Üniversitesi’nde vücut yüzeyine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla dokuların elektriksel empedanslarının ölçülmesiyle, doku iletkenlik dağılımı görüntülerinin oluşturulduğu Elektriksel Empedans Tomografisi (EET) yöntemi geliştirilmiştir [1]. Günümüzde bazı klinik uygulamalara yönelik olarak tasarlanmış ticari EET sistemleri üretilmektedir. EET yönteminin fiziksel kısıtları nedeniyle elde edilen görüntülerin düşük uzamsal çözünürlüğü yöntemin uygulama alanlarını önemli ölçüde kısıtlamaktadır.Diğer taraftan, manyetik rezonans akım yoğunluğu görüntüleme (MRAYG) yönteminin geliştirilmesiyle, manyetik rezonans elektriksel empedans tomografisi (MREET), yüksek çözünürlüklü iletkenlik görüntüleri elde etme potansiyeline sahip bir görüntüleme yöntemi olarak önerilmiştir [2]. Bir hacim iletkene uygulanan elektrik akımı potansiyel ve manyetik alan dağılımı oluşturur. Uygulanan akım sonucunda oluşan manyetik alanın, manyetik rezonans (MR) sisteminin statik manyetik alanı ile aynı yöndeki bileşeni aynı MR gradyan alanı gibi MR sinyalinin fazını değiştirir. MR görüntüleme teknikleri kullanılarak MRAYG’de bu faz değişiminden manyetik akı yoğunluğu dağılımı hesaplanır. Manyetik akı yoğunluğu dağılımı, akım yoğunluğu ve iletkenliğin görece dağılımı ile ilgilidir [3]. MREET ölçümlerinin iletkenlik dağılımına duyarlılığı konumdan bağımsızdır ve milimetrik uzamsal çözünürlükte iletkenlik görüntüleri elde edilebilmektedir.Bu konuşmada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Manyetik Rezonans Görüntüleme Araştırma Laboratuvarı’nda MRAYG ve MREET teknikleri üzerine yapılan çalışmalar ve sonuçları sunulacaktır.
TÜRKRAD 2019 Türk Radyoloji Derneği Radyoloji Kongresi, (6 - 08 Kasım 2019)

Suggestions

Development of reconstruction algorithms for magnetic resonance-electrical impedance tomography and experimental realization
Birgül, Özlem; Eyüboğlu, Behçet Murat; İder, Y. Ziya; Department of Electrical and Electronics Engineering (2002)
The electrical properties of biological tissues differ among tissues and vary with physiological and pathological state of a solution of bioelectrical field problems. The aim of this study is to reconstruct conductivity images with higher resolution and better accuracy than existing conductivity imaging tech niques. In order to achieve our goal, we proposed a technique named as Mag netic Resonance-Electrical Impedance Tomography (MR-EIT). MR-EIT com bines peripheral voltage measurements of classical Electri...
Manyetik Rezonans Teknikleri Kullanarak Magnetohidrodinamik Akış Görüntüleme
Eroğlu, Hasan Hüseyin; Sadıghi, Mehdi; Eyüboğlu, Behçet Murat (null; 2019-11-06)
Manyetik rezonans (MR) görüntüleme çekimleri sırasında sıvı iletken ortamdaki elektrik akımı ve sıvı akışının MR tarayıcısının statik manyetik alanı () ile etkileşimi magnetohidrodinamik (MHD) etkilere neden olur [1-5]. Yaygın olarak karşılaşılan MHD etkilerden birisi, elektrokardiyogram (EKG) tetikli MR çekimlerinde EKG işaretinin T-dalgasındaki olağan dışı yükselmeler şeklinde görünen MHD artifaktıdır [1].Görüntülenen sıvı ortama MR darbe dizinleri ile eş zamanlı biçimde elektrik akımı uygulayarak MR görü...
Manyetik Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntüleme için Darbe Dizisi Gürültü Analizi
Açıkgöz, Berk Can; Sadıghi, Mehdi; Şişman, Mert; Eyüboğlu, Behçet Murat (null; 2019-11-06)
Derin beyin uyarımı, transkranial doğru akım stimülasyonu, nöropsikiyatrik transkranial manyetik stimülasyon, aritmik genleşme odaklarının RF ablasyonunda olduğu gibi elektromanyetik uyarım teknikleri hem tanı hem de tedavi amaçlı klinik uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır [1] ve [2]. Manyetik Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntüleme (MRAYG), harici uygulanan akımın yarattığı manyetik akı dağılımının Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile bulunması ve doku içerisindeki akım yoğunluğunun hesaplanması prensib...
Manyetik Olarak Hedefe Yönlendirilmiş Radyoaktif Görüntüleme İçin Re-188 İle İşaretlenmiş Silika Kaplı Magnetit Nanoparçacıkların Hazırlanması Ve Karakterize Edilmesi
Volkan, Mürvet(2012-12-31)
Bu projede, kanser tedavisinde kullanılabilecek özelliklerde manyetik nanoparçacıklar sentezlenecek ve radyoaktif olmayan Re-187 ile işaretlenecektir. Manyetik nanoparçacığın hazırlanması, yüzeyinin modifiye edilmesi, Re- 185/187-karbonil şelatının oluşturulması ve daha sonra oluşan şelatın parçacık yüzeyine tutturulması için gerekli koşullar optimize edilecektir. Zamana bağlı iş planı beş basamakta özetlenebilir: 1)Silika kaplı manyetik taneciklerin hazırlanması. Projenin 3 ayını kapsayacaktır. 2)Hazırlan...
Soğan Kabuğu Tozu Eklemenin Ekstrüde Ürünlerdeki Fiziksel ve Duyusal Bileşenlere Etkisi
Tonyalı, Bade; Şensoy, İlkay (2016-10-05)
Teknolojinin gelişmesi ve tüketici bilincinin artması sebebiyle, raflardaki ürünlerin sadece besin kaynağı olmaları yetmemekte üstüne fonksiyonel özelliklere de sahip olmaları tüketiciler tarafından beklenmektedir. Ekstrüzyon işlemi için oldukça tercih edilen besin değeri çok yüksek olmayan ama nişasta açısından zengin olan tahıllar, fonksiyonel bileşenleri fazla olan meyve veya sebze ekleme ile takviye edilebilir. Bu çalışmada, ekstrüde ürünlerin fonksiyonel bileşenlerini arttırmak amacı ile farklı oranlar...
Citation Formats
B. M. Eyüboğlu, “Manyetik Rezonans Tabanlı Elektrik Akımı ve İletkenlik Görüntüleme,” presented at the TÜRKRAD 2019 Türk Radyoloji Derneği Radyoloji Kongresi, (6 - 08 Kasım 2019), Antalya, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85646.