Tümleşik Modüler Motor Sürücü Sistemi Tasarımı

2018-09-01
Uğur, Mesut
Keysan, Ozan
Bu çalışmada, bir Tümleşik Modüler Motor Sürücü (TMMS) sistemi tasarımı gerçekleştirilmiştir. TMMS sistemi için modüler bir kesirli oluklu, konsantre sargılı (FSCW), sabit mıknatıslı senkron motor (PMSM) ile birlikte Galyum Nitrat (GaN) teknolojisine dayalı modüler motor sürücü güç katı tasarımı yapılmıştır. Konvansiyonel sistemlere göre %2’lik verim artışı sağlanmıştır. Tümleşik motor sürücü sistemine uygun DA bara kondansatör seçimi gerçekleştirilmiştir. Interleaving tekniği kullanılarak kondansatör boyutu, sığa ve akım gereksinimi yaklaşık yarı yarıya azaltılmıştır. Tasarlanan sistemin başarımı, MATLAB/Simulink ortamında yapılan benzetim çalışmaları ile elde edilmiştir. TMMS sistemi ile konvansiyonel sistemlerde mümkün olmayan 15 kW/lt’nin üzerinde güç yoğunluğuna ulaşılmıştır.
Citation Formats
M. Uğur and O. Keysan, “Tümleşik Modüler Motor Sürücü Sistemi Tasarımı,” pp. 75–83, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://dergipark.gov.tr/fumbd/issue/39229/461963.