Mimarlıkta Temsil Yöntemleri Üzerine bir Deneme EVLER

2011-03-01
Zelef, Mustafa Haluk
Çakıcı, Fatma Zehra

Suggestions

A Reading of Interpretative Models of Minimalism in Architecture
Stevanovic , Vladimir (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Mimarlıkta minimalizm 80’lerde ortaya atıldığından bu yana tartışmalı, kendine özgü bir konudur. Minimalizm üzerine söylem 90’larda yoğunluk kazanırken 21. yüzyılın ilk on yılının ortalarında kuramsal bir odak olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başlamıştır. Mimarlıkta minimalizmin bir kökeni ve süregelen bir gelişmesi olmadığından ve çok az mimar kendini minimalist ilan ettiğinden, tartışma tarz, eğilim, akım ya da okuldan bağımsız olarak sürmüştür. Demek ki, mimarlıkta minimalizm postmodern dönem ve sonrasında v...
Mimarlıkta Yenilik Kavramının Sınırları: ”Bir Araştırma ve Eleştiri Süreci” Olarak Tasarım
Güzer, Celal Abdi (Beykent Üniversitesi Yayınları, 2017-01-01)
Mimarlıkta Mekân, Deneyim ve Anlatı: Küratöryel Bir Eylem Olarak Tasarım
Doğan, Uzay; Tükenmez, Başak (Mimarlar Derneği 1927, 2020-12-01)
Legitimization Of The Regionalist Idea In Architecture Through Mumford’s Early Ideas
Erkılıç , Mualla (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1998)
This paper aims to point out direct or indirect influence of Mumford's critical ideas formulated as early as 1920s, on the contemporary idea of Regionalism in architecture. Being a cultural critic, Mumford's translation of the geographical and political notion of Regionalism into architecture is interesting, because, although his intellectual position represents the socio-political and intellectual spirit of his age, there are similarities between the mental habits of that period and of the present in the i...
Mimarlıkta Temsil Yöntemleri Üzerine bir Deneme EVLER Yaratıcı Eleştirel Taklit Yaklaşımıyla Mimari Temsil Eğitimi
Zelef, Mustafa Haluk; Çakıcı, Fatma Zehra (null; 2010-11-10)
Citation Formats
M. H. Zelef and F. Z. Çakıcı, “Mimarlıkta Temsil Yöntemleri Üzerine bir Deneme EVLER,” Mimaran, pp. 100–108, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72241.