Karadeniz kıyı akıntı sisteminde pelajik balık larvalarının kıyı boyunca taşınımı ve bölgesel tutulmasında tahmini etkilerin belirlenmesi

2018-05-12
III Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, (9 - 12 Mayıs 2018)

Suggestions

Karadeniz kıyı sularında ötrofikasyon belirleme: çok parametreli sınıflama metodoloji uygulaması (BEAST)
Mantıkçı, Mustafa; Polat-beken, Çolpan; Atabay, Hakan; Tan, İbrahim; Yüksek, Ahsen; Tuğrul, Süleyman (2016-06-03)
Karadeniz ve Marmara denizinin çok parametreli gösterge tabanlı uygulama (BEAST) ile ötrofikasyon durumunun belirlenmesi
Mantıkçı, Mustafa; Polat-beken, Çolpan; Atabay, Hakan; Tan, İbrahim; Yüksek, Ahsen; Ediger, Dilek; Tuğrul, Süleyman (null; 2016-12-23)
Trace metal composition of particulate matter in the water column and sediments of the Black Sea and regional rivers
Yiğiterhan, Oğuz; Yemenicioğlu, Semal; Department of Chemical Oceanography (2005)
The Black Sea, with its oxic, suboxic and anoxic layers, provides a unique environment for studying how biological and geochemical processes affect the composition of particulate matter. The elemental composition of particles in the Black Sea is controlled by their origin and sources. Particles from rivers are dominated by aluminosilicate material that has compositions similar to the earth̕s crust. In general this material is relatively unreactive. Biological processes in the upper oxic and suboxic layers o...
Karadeniz Kıyılarında Deniz Kaynaklı Doğal Afetlerin Modellenmesi için Yeni Araçlar ve Risk Değerlendirmesi
Yalçıner, Ahmet Cevdet; Güler, Işıkhan; Ergin, Ayşen; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar(2016)
Karadenizde, kapalı bir havza olmasına rağmen, aşırı şiddetli fırtınalar ve fırtınakabarmaları, tsunami, ender dalgalar ve hortumlar periyodik olarak görülmektedir. Ekstremfırtınaların frekansında son yıllarda artış olduğu düşünülmektedir. Projenin genel amacı, doğalafetlerle (tsunami, fırtınalar ve ender dalgalar) ilişkili olan uzun dönemli dalgaları modellemekve kıyıda yarattıkları etkileri yeni araçlar ve sayısal analiz teknikleri ile çalışılmış ve yeniyazılım ve araçlar üretilmiştir. Fırtına kabarmasını...
Karadeniz ve Baltık Denizi nde oksijen azlığı sonucu gelişen deniz tabanı biyojeokimyasal süreçleri
Yücel, Mustafa; Dale, Andrew; Slomp, Caroline; Arkin, Sinan (null; 2016-06-03)
Hem kıyısal hem de açık denizlerde az oksijenli ve oksijensiz (anoksik) alanların genişlemesi biyojeokimyasa l döngüleri ve ekosistem yapısını geri dönüşsüz biçimde etkilemektedir. Bu değişimin hangi yöne doğru ve ne hızla olacağı önemli bir sorudur; zira anoksik denizler ve çökeller besin element döngüsünün hızlandığı, metal mobilizasyonunun başladığı ve organik karbonun depolandığı alanlar olmasıyla öne çıkar. Bu bağlamda, değişik coğrafyalardaki anoksik - sülfidik denizlerin biyojeokimya...
Citation Formats
B. A. Fach Salihoğlu and B. Salihoğlu, “Karadeniz kıyı akıntı sisteminde pelajik balık larvalarının kıyı boyunca taşınımı ve bölgesel tutulmasında tahmini etkilerin belirlenmesi,” presented at the III Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, (9 - 12 Mayıs 2018), İzmir, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72249.