Karadeniz Kıyılarında Deniz Kaynaklı Doğal Afetlerin Modellenmesi için Yeni Araçlar ve Risk Değerlendirmesi

Download
2016
Karadenizde, kapalı bir havza olmasına rağmen, aşırı şiddetli fırtınalar ve fırtınakabarmaları, tsunami, ender dalgalar ve hortumlar periyodik olarak görülmektedir. Ekstremfırtınaların frekansında son yıllarda artış olduğu düşünülmektedir. Projenin genel amacı, doğalafetlerle (tsunami, fırtınalar ve ender dalgalar) ilişkili olan uzun dönemli dalgaları modellemekve kıyıda yarattıkları etkileri yeni araçlar ve sayısal analiz teknikleri ile çalışılmış ve yeniyazılım ve araçlar üretilmiştir. Fırtına kabarmasının etkilerinin değerlendirilmesi ve analizedilmesi ile ilgili ulusal bir modelleme aracı yoktur. Projede, tarihteki ekstrem fırtına, tsunami,seyş ve ender dalga afetlerinin yazılı basında, raporlarda, ölçümlerde ve yerel gözlemlerdebulunan bilgiler kullanılarak incelenmiştir. Fırtına kabarmasının dinamikleri ve parametrelerinianaliz etmek için sayısal model geliştirilecek ve bu model bir modül olarak NAMI DANCEyazılımına entegre edilmiştir. Böylece, fırtına kabarmasından kaynaklı baskın alanlarınınkarakterleri ve dalgaların kıyı yapıları üzerine etkileri de NAMI DANCE yazılımıyla analizedilmiştir.İklim değişikliğinin, özellikle deniz seviyesi yükselmesinin ve Karadeniz sularındaki diğerperiyodik hareketlerin (basen rezonansı, gel-git, vd.) baskın alanlarındaki ve yapısal hasarlarüzerindeki etkileri deterministik senaryolar yardımıyla değerlendirilmiştir.Ortak kurumlar arasındaki işbirliği, ağ kurma ve bilgi değişimi, proje için güçlü bir odak olarakyer almıştır. Türk ve Rus araştırma ekiplerinin her ikisi de tsunami modelleme ve beraberçalışma konusunda diğer araştırma projelerinden gelen tecrübeyi paylaşmaktadır. Butecrübenin getirdiği avantajlar, benzeri bir takım çalışmasıyla fırtına kabarması modeligeliştirilmesi konusunda etkili olmuştur. Rus ekibinin Sahalin ve Kuril adalarındaki denizeilişkin afetler konusundaki deneyimleri, Türk ekibinin doğal afetlerle ilgili etki azaltıcı önlem vemücadele ölçütlerinin geliştirilmesi ve bu önerilerin, kıyı alanları yönetimi sistemlerimodellerine uygulanmasına yönelik tecrübeler de elde edilmiştir. Proje kapsamında Atmosferbasıncı ile dalga oluşumu için NAMI DANCE-P yeni model isimli oluşturulmuştur. Bundanbaşka SWAN, ADCISC ve NAMI DANCE modelleri kullanılarak Giresun?da etkili olan Eylül2014 ve Şubat 1999 fırtınalarına uygulanmış, sonuçlar gözlemlerle karşılaştırılmıştır.

Suggestions

Wind and wind wave climate research along the southern part of Black Sea
Çaban, Seçkin; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Department of Civil Engineering (2007)
Winds and wind wave climate are two important phenomena for Black Sea basin. Wind wave climate has an important role on design of coastal structures and naval transportation. Despite this fact the wind wave climate is not well known for the Turkish coasts because of limited studies on this subject. The purpose of the present study was to further understand wind and wind wave climate along the Black Sea coastline of Türkiye. For this purpose wind and wind wave data for every 65 months is obtained from ECMWF ...
Assessment of inland tsunami parameters and their effects on morphology /
Pamuk, Aykut; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Department of Civil Engineering (2014)
Recent tsunami events clearly showed the potential of massive destruction on buildings, infrastructure, coastal protection structures and also morphological changes by tsunami waves. This thesis covers investigation of tsunami motion at inundation zone considering different factors (smoothed ground without buildings, or with buildings), and related changes of inland tsunami parameters and their effects on morphology. For the applications, the simulations have been performed using different topographic condi...
Yüksek dayanımlı doğal hafif agregalı beton
Yeğinobalı, Asım(1997)
Tükiye'nin Kayseri-Nevşehir yörelerinden seçilen üç çeşit bims ile Eskişehir yöresinden seçilen tüf bir dizi taşıyıcı nitelikte ve göreceli olarak yüksek dayanım!ı doğal hafif agregalı beton üretiminde kullanılmıştır. Beton karışımlarında iri agrega olarak hafif taşlar, ince agrega olarak normal ağırlıklı kum kullanılmış, ayrıca çimentonun % 15'i kadar silis dumanı ile toplam bağlayıcı malzemenin % 2-4'ü kadar süperakışkanlaştırıcı katkıya yer verilmiştir. Laboratuvarda yetmiş civarında beton karışımı hazır...
Tünel kalıpla yapılan yapıların statik ve deprem analiz ve dizayn yöntemlerinin geliştirilmesi
Çıtıpıtıoğlu, Ergin; Akkaş, Nuri; Yılmaz, Çetin; Öztorun, Kemal Namık(1995)
Yarı endüstriyel yapı sistemi sayılan tünel kalıplı inşaat tekniği ikinci dünya savaşında yıkılmış olan Avrupa'nın hızlı bir şekilde konut gereksinimini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Türkiye'ye 1970'li yıllarda getirilmiş olan bu sistem gün geçtikçe daha çok kabul görmüş olup halen çok katlı toplu konut inşaatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Türk firmalarının Libya, Rusya gibi ülkelerde yapmakta oldukları konut inşaatlarında da tünel kalıp kullanılmaktadır. Tünel kalıpla inşa edilen yapılarda dö...
Long waves generation by atmospheric pressure disturbances and case study
Çabuk, Özge; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Department of Civil Engineering (2019)
One of the interesting marine events is the long wave generation due to spatial and temporal changes of atmospheric pressure and wind fields during storm events. These kind of phenomena is called as storm surge and cause basin wide and local water level changes in sea surface and sometimes amplifies at some regions. There are examples of these kinds of event in all over the world. In this study the atmospheric pressure and wind fields are used as the input to the numerical model NAMI DANCE which solves Nonl...
Citation Formats
A. C. Yalçıner, I. Güler, A. Ergin, and G. Özyurt Tarakcıoğlu, “Karadeniz Kıyılarında Deniz Kaynaklı Doğal Afetlerin Modellenmesi için Yeni Araçlar ve Risk Değerlendirmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRneU9ETXo.