Karadeniz Kıyılarında Deniz Kaynaklı Doğal Afetlerin Modellenmesi için Yeni Araçlar ve Risk Değerlendirmesi

Download
2016
Karadenizde, kapalı bir havza olmasına rağmen, aşırı şiddetli fırtınalar ve fırtınakabarmaları, tsunami, ender dalgalar ve hortumlar periyodik olarak görülmektedir. Ekstremfırtınaların frekansında son yıllarda artış olduğu düşünülmektedir. Projenin genel amacı, doğalafetlerle (tsunami, fırtınalar ve ender dalgalar) ilişkili olan uzun dönemli dalgaları modellemekve kıyıda yarattıkları etkileri yeni araçlar ve sayısal analiz teknikleri ile çalışılmış ve yeniyazılım ve araçlar üretilmiştir. Fırtına kabarmasının etkilerinin değerlendirilmesi ve analizedilmesi ile ilgili ulusal bir modelleme aracı yoktur. Projede, tarihteki ekstrem fırtına, tsunami,seyş ve ender dalga afetlerinin yazılı basında, raporlarda, ölçümlerde ve yerel gözlemlerdebulunan bilgiler kullanılarak incelenmiştir. Fırtına kabarmasının dinamikleri ve parametrelerinianaliz etmek için sayısal model geliştirilecek ve bu model bir modül olarak NAMI DANCEyazılımına entegre edilmiştir. Böylece, fırtına kabarmasından kaynaklı baskın alanlarınınkarakterleri ve dalgaların kıyı yapıları üzerine etkileri de NAMI DANCE yazılımıyla analizedilmiştir.İklim değişikliğinin, özellikle deniz seviyesi yükselmesinin ve Karadeniz sularındaki diğerperiyodik hareketlerin (basen rezonansı, gel-git, vd.) baskın alanlarındaki ve yapısal hasarlarüzerindeki etkileri deterministik senaryolar yardımıyla değerlendirilmiştir.Ortak kurumlar arasındaki işbirliği, ağ kurma ve bilgi değişimi, proje için güçlü bir odak olarakyer almıştır. Türk ve Rus araştırma ekiplerinin her ikisi de tsunami modelleme ve beraberçalışma konusunda diğer araştırma projelerinden gelen tecrübeyi paylaşmaktadır. Butecrübenin getirdiği avantajlar, benzeri bir takım çalışmasıyla fırtına kabarması modeligeliştirilmesi konusunda etkili olmuştur. Rus ekibinin Sahalin ve Kuril adalarındaki denizeilişkin afetler konusundaki deneyimleri, Türk ekibinin doğal afetlerle ilgili etki azaltıcı önlem vemücadele ölçütlerinin geliştirilmesi ve bu önerilerin, kıyı alanları yönetimi sistemlerimodellerine uygulanmasına yönelik tecrübeler de elde edilmiştir. Proje kapsamında Atmosferbasıncı ile dalga oluşumu için NAMI DANCE-P yeni model isimli oluşturulmuştur. Bundanbaşka SWAN, ADCISC ve NAMI DANCE modelleri kullanılarak Giresun?da etkili olan Eylül2014 ve Şubat 1999 fırtınalarına uygulanmış, sonuçlar gözlemlerle karşılaştırılmıştır.

Suggestions

Wind and wind wave climate research along the southern part of Black Sea
Çaban, Seçkin; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Department of Civil Engineering (2007)
Winds and wind wave climate are two important phenomena for Black Sea basin. Wind wave climate has an important role on design of coastal structures and naval transportation. Despite this fact the wind wave climate is not well known for the Turkish coasts because of limited studies on this subject. The purpose of the present study was to further understand wind and wind wave climate along the Black Sea coastline of Türkiye. For this purpose wind and wind wave data for every 65 months is obtained from ECMWF ...
Calibration and Evaluation of WRF-Hydro Modeling System for Extreme Runoff Simulations: Use of High-Resolution Sea Surface Temperature (SST) Data
Kılıçarslan, Berina Mina; Yücel, İsmail; Department of Civil Engineering (2022-2)
This study investigates the impact of the spatio-temporal accuracy of four different sea surface temperature (SST) datasets on the accuracy of the Weather Research and Forecasting (WRF)-Hydro system to simulate hydrological response during two catastrophic flood events over the Eastern Black Sea (EBS) and the Mediterranean (MED) regions of Turkey. Three daily-updated and high spatial resolution external SST products (GHRSST, Medspiration, and NCEP-SST) and one coarse-resolution and time-invariant SST produc...
Yüksek dayanımlı doğal hafif agregalı beton
Yeğinobalı, Asım(1997)
Tükiye'nin Kayseri-Nevşehir yörelerinden seçilen üç çeşit bims ile Eskişehir yöresinden seçilen tüf bir dizi taşıyıcı nitelikte ve göreceli olarak yüksek dayanım!ı doğal hafif agregalı beton üretiminde kullanılmıştır. Beton karışımlarında iri agrega olarak hafif taşlar, ince agrega olarak normal ağırlıklı kum kullanılmış, ayrıca çimentonun % 15'i kadar silis dumanı ile toplam bağlayıcı malzemenin % 2-4'ü kadar süperakışkanlaştırıcı katkıya yer verilmiştir. Laboratuvarda yetmiş civarında beton karışımı hazır...
Evaluation of the WRF & WRF-Hydro modeling system to better understand the hydrometeorological interactions over humid and semi-arid climate conditions
Düzenli, Eren; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Yücel, İsmail; Department of Civil Engineering (2022-10-7)
Changing climate causes extreme weather events, such as heavy precipitation and flash floods, to occur more destructive and frequently. Thus, it is worthwhile to perform a reliable prediction of hydrometeorological circumstances reasonably before extreme events occur. Similarly, robust estimation of future weather conditions would contribute significantly to long-term water management issues, one of the most crucial problems of our time. Accordingly, this study evaluates the skill of (un)coupled WRF/WRF-Hyd...
Numerical Modeling of Long Waves from Atypical Sources: Atmospheric Disturbances and Volcanic Origin
Doğan Bingöl, Gözde Güney; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Department of Civil Engineering (2022-6-30)
Earthquakes are the main cause mechanisms of tsunamis and large tsunamigenic earthquakes, especially in the subduction zones, occur on relatively much shorter timescales, but destructive tsunamis are also produced by volcanic eruptions, which have been threatening the coastal communities throughout history. Furthermore, while earthquake-generated tsunamis have been studied immensely, there is less focus on research related to tsunamis induced by atmospheric disturbances (meteotsunamis). Consequently, this s...
Citation Formats
A. C. Yalçıner, I. Güler, A. Ergin, and G. Özyurt Tarakcıoğlu, “Karadeniz Kıyılarında Deniz Kaynaklı Doğal Afetlerin Modellenmesi için Yeni Araçlar ve Risk Değerlendirmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRneU9ETXo.