Metanol dehidrasyon Katalizörünün Sentez Gazından Doğrudan Dimetil Eter Üretim Reaksiyonuna Etkisi

2018-09-03
Pekmezci Karaman, Birce
Oktar, Nuray
Sezgi, Naime Aslı
Doğu, Gülşen
Doğu, Timur
UKMK 13, (3 - 06 Eylül 2018)

Suggestions

Metanol Dehidrasyonu İle Dimetil Eter (dme) Sentezi
Doğu, Timur(2008-12-31)
Metanol dehidrasyonu ile dimetileter sentezi yakıt teknolojileri açısından önem taşımaktadır. Asit karakterli katalizörler üzerinde metanol dehidrasyon çalışmaları yürütülecektir.
Nanocomposite nafion and heteropolyacid incorporated mesoporous catalysts for dimethyl ether synthesis from methanol
Çiftçi, Ayşegül; Doğu, Timur; Department of Chemical Engineering (2009)
The need for alternative transportation fuels is rising with the rapid depletion of oil reserves and the simultaneous growth of the world’s population. Production of dimethyl ether, a non-petroleum derived attractive fuel-alternate for the future, is a challenging research area. Different routes and various solid-acid catalysts are being developed in order to achieve the most efficient way of synthesizing this potential diesel alternative fuel. The focus of heterogeneous catalysis is to convert renewable fe...
Metanol yükseltgenme tepkimesi için karbon destekli Pt+W ve Pt+Mo katalizörlerinin hazırlanması, nafion kullanılarak elektrot haline getirilmesi ve bunların yüzey kimyasının araştırılması
İşçi, Hüseyin; Gökağaç Arslan, Gülsün; Özalp, Şeniz; Özkar, Saim(1999)
Karbon destekli Pt (Pt/C), Pt+W (Pt+W/C) ve Pt+Mo (Pt+Mo/C) maddeleri hazırlanarak, karakterize edilip metanol yükseltgenme tepkimesine karşı test edilmiştir. Tepkime dönüşümlü voltametre ve polarizasyon ölçümleriyle takip edilip, ürünler ve yüzeye tutunan maddeler eş zamanlı FTIR, in-situ FTIR, spektroskopisi ile tanımlanmıştır. Düşük voltaj değerlerinde Pt+Mo/C'nun hazırlanan maddeler içinde en aktif madde olduğu ancak yüksek voltajlarda ise metanol yükseltgenme tepkimesine karşı aktif olmayan tungsten ok...
Carbon-supported PT nanoparticles prepared by new surfactants and different reducing agents for methanol oxidation reaction
Kalyoncu, Sevda; Gökağaç Arslan, Gülsün; Department of Chemistry (2015)
In this thesis, carbon supported platinum catalysts were synthesized to investigate the effect of reducing agent and surfactant on the performance of catalyst towards methanol oxidation reaction. For this purpose, the catalysts were prepared by using PtCl4 as a starting material, propylamine (a) and dipropylamine (b) as surfactant, and sodium borohydride (catalyst I) and formaldehyde (catalyst II) as reducing agent. The prepared catalysts were characterized by X-ray diffraction (XRD), transmission electron ...
Carbon supported platinum-palladium catalysts for methanol and ethanol oxidation reactions
Öztürk, Zafer; Gökağaç Arslan, Gülsün; Department of Chemistry (2011)
In this work, two groups of carbon supported Pt-Pd catalysts have been prepared in order to investigate the effect of Pd, as a second metal, and surfactants on the catalytic activity towards methanol and ethanol oxidation reactions used in the direct methanol and ethanol fuel cells. In the first group (group a), 1- hexanethiol was used as a stabilizing agent while in the second group (group b), 1,1 dimethyl hexanethiol was utilized. Cyclic voltammetry (CV), chronoamperometry (CA), X-ray diffraction (XRD), t...
Citation Formats
B. Pekmezci Karaman, N. Oktar, N. A. Sezgi, G. Doğu, and T. Doğu, “Metanol dehidrasyon Katalizörünün Sentez Gazından Doğrudan Dimetil Eter Üretim Reaksiyonuna Etkisi,” presented at the UKMK 13, (3 - 06 Eylül 2018), Van, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72334.