Hide/Show Apps

Metanol yükseltgenme tepkimesi için karbon destekli Pt+W ve Pt+Mo katalizörlerinin hazırlanması, nafion kullanılarak elektrot haline getirilmesi ve bunların yüzey kimyasının araştırılması

Download
1999
Gökağaç Arslan, Gülsün
Özkar, Saim
İşçi, Hüseyin
Özalp, Şeniz
Karbon destekli Pt (Pt/C), Pt+W (Pt+W/C) ve Pt+Mo (Pt+Mo/C) maddeleri hazırlanarak, karakterize edilip metanol yükseltgenme tepkimesine karşı test edilmiştir. Tepkime dönüşümlü voltametre ve polarizasyon ölçümleriyle takip edilip, ürünler ve yüzeye tutunan maddeler eş zamanlı FTIR, in-situ FTIR, spektroskopisi ile tanımlanmıştır. Düşük voltaj değerlerinde Pt+Mo/C'nun hazırlanan maddeler içinde en aktif madde olduğu ancak yüksek voltajlarda ise metanol yükseltgenme tepkimesine karşı aktif olmayan tungsten oksit veya molibdenum oksitin Pt+Mo/C ve Pt+W/C elektrotların yüzeyini kaplayıp tepkimenin hızının düştüğü gözlenmiştir. Metal parçacıklarının ortalama büyüklüğü ve bunların karbon üzerine dağılımını bulmak için transmisyon elektron mikroskobu, TEM, ve bu metal parçacıklarının nelerden oluştuğunu tanımlamak için enerji dağılımlı X-ışını analizleri, EDAX, kullanılmıştır. Metanol yükseltgenme tepkimesi sırasında yüzeyi kullanılmaz hale getiren, yüzeyde tutulu olarak bulunan CO, adsorbed CO, ve tepkimenin ana ürünü $CO_2$ oluşumu eş zamanlı FTIR yansıma spektroskopisi ile gözlenmiştir. Bunlara ek olarak Pt/C, Pt+Mo/C ve Pt+W/C maddeleri H2 gazı altında 900 $^\circ$C'de 6 saat indirgenmiş ve bunlar dönüşümlü voltametre ve polarizasyon ölçümleriyle metanol yükseltgenme tepkimesine karşı aktiviteleri test edilmiştir. Isıtılan ve ısıtılmayan maddelerin aktivitelerinin değişik olduğu ve ısıtılanlar içinde bütün potansiyellerde en aktif maddenin Pt+Mo/C olduğu "Bulunmuştur. Metanol tepkimesi sırasında ısıtılan maddelerin yüzeyine tutunan maddelerin ve tepkime ürünlerinin tayini için yine eş zamanlı FTIR spektroskopi tekniği Eylül 1999'da Üniversite de Poitiers'de kullanılacaktır. Yine aynı üniversitede XRD, TEM ve EDAX çalışmaları da yapılacaktır.