Mersin Körfezi’nde Dip Tarama-Dökü Faaliyetinin Sucul Ortama Kısa Süreli Etkilerinin Belirlenmesi

2016-06-03
Tuğrul, Süleyman
Akçay, İsmail
Örek, Hasan
Sadighrad, Ehsan
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, (31 Mayıs - 03 Haziran 2016)

Suggestions

Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan(2018-12-31)
Su altı kanyonları üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, bunların sığ kıyı bölgeleri ile derin sular arasındaki en önemli bağlantı yolları olduğunu ortaya koymuştur. Bu proje önerisinde de, Doğu Akdeniz'de, Mersin Körfezi içerisinde derinlerde aynı sisteme bağlanan iki su altı kanyonu için jeolojik, jeofizik, fiziksel ve kimyasal oşinografi alanlarında disiplinler arası bir başlangıç çalışması yaparak ön bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır. Sismik yöntemler, CTD ile fiziksel parametrelerin ölçümü gib...
Mersin Körfezinde (kuzeydoğu Akdeniz) Sınırlayıcı Besin Elementleri Deneyleri Birincil Üretim Üzerine Olası Etkilerinin Belirlenmesi.
Uysal, Zahit(2011-12-31)
Bu araştırma projesi dünyanın en verimsiz (oligotrofik) denizi olarak kabul edilen Doğu Akdeniz'in nehir girdilerinin en yoğun olduğu kuzeydoğu Akdeniz sularında, denizlerde besin zincirinin ilk halkasını oluşturan ve birincil üreticiler olarak da tanımlanan bitkisel planktonun (fitoplankton) değişken besin elementi düzeylerinde nicel ve nitel açıdan tepkilerini ve populasyonda olası değişimlerin saptanmasını amaçlamaktadır. Besin tuzları birincil üreticilerin sürekliliğini ve kompozisyonunu kontrol eden et...
Mersin Körfezi'nde ihtiyoplankton dağılımı ve bolluğu
Ak-örek, Yeşim; Tuğrul, Süleyman; Örek, Hasan (2016-06-03)
Mersin Körfezi'nde pelajikte yer alan kemikli balıkların yumurta ve larvalarının dağılım ve bolluğunu belirlemek amacıyla25-26 Aralık 2014, 22 Şubat- 3-4 Mart 2015, 30 Nisan 2015 ve 22 Ekim 2015 tarihlerinde R/V Bilim-2 araştırma gemisi ile örneklemeleryapılmıştır.Vertikal ihtiyoplankton örneklemeleri; çapı 70 cm, ağ uzunluğu 130 cm ve ağ göz açıklığı 500 mikron Hensen tipi plankton kepçesi ile Aralık döneminde 13, Şubat- Mart döneminde 10, Nisan ve Ekim dönemlerinde 12 adet istasyonda gerçekleştirilmiştir....
Mersin Körfezinde (kuzeydoğu Akdeniz) Birincil Üretim Miktarlarının Mevsimsel Değişimleri
Uysal, Zahit(2010-02-28)
Bu araştırma projesi dünyanın en verimsiz (oligotrofik) denizi olarak kabul edilen Doğu Akdeniz'in nehir girdilerinin en yoğun olduğu kuzeydoğu Akdeniz sularında, denizlerde besin zincirinin ilk halkasını oluşturan ve birincil üreticiler olarak da tanımlanan bitkisel planktonların çok düşük verimlilikteki açık ve görece daha verimli kıta sahanlığı sularındaki üretim kapasitelerinin anlaşılmasını amaçlar. Farklı bitkisel plankton tür ve gruplarının denizlerde birincil üretime katkısı ve bu grupların kimyasal...
Mersin Körfezi kıyı sularında nehir etkisi
Yücel, Nebil; Akçay, İsmail; Sakallı, Abdulla; Uysal, Zahit; Tuğrul, Süleyman (2016-06-03)
Citation Formats
S. Tuğrul, İ. Akçay, H. Örek, and E. Sadighrad, “Mersin Körfezi’nde Dip Tarama-Dökü Faaliyetinin Sucul Ortama Kısa Süreli Etkilerinin Belirlenmesi,” presented at the Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, (31 Mayıs - 03 Haziran 2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72421.