Mersin Körfezi'nde ihtiyoplankton dağılımı ve bolluğu

2016-06-03
Ak-örek, Yeşim
Tuğrul, Süleyman
Örek, Hasan
Mersin Körfezi'nde pelajikte yer alan kemikli balıkların yumurta ve larvalarının dağılım ve bolluğunu belirlemek amacıyla25-26 Aralık 2014, 22 Şubat- 3-4 Mart 2015, 30 Nisan 2015 ve 22 Ekim 2015 tarihlerinde R/V Bilim-2 araştırma gemisi ile örneklemeleryapılmıştır.Vertikal ihtiyoplankton örneklemeleri; çapı 70 cm, ağ uzunluğu 130 cm ve ağ göz açıklığı 500 mikron Hensen tipi plankton kepçesi ile Aralık döneminde 13, Şubat- Mart döneminde 10, Nisan ve Ekim dönemlerinde 12 adet istasyonda gerçekleştirilmiştir. Her istasyonda fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreölçümleri yapılmıştır. Araştırma bölgesinde 733 adet yumurta, 683 adet prelarva ve 461 adet postlarva elde edilmiştir. Körfez genelinde 29 familyaya ait 70türün yumurta, prelarva ve/veya postlarvası belirlenmiş olup Nisan 2015 döneminde ihtiyoplankton tür topluğunun ve bolluğunda artış gözlemlenmiştir. Çalışmamızda balıkların erken gelişim evreleri açısından değerlendirildiğinde; Aralık ve Şubat- Mart dönemlerinde yumurta safhasında, Nisan döneminde prelarva safhasında ve Ekim döneminde de postlarva safhasında bireylerin daha yoğun olduğu belirlenmiştir. Lessepsiyan balık türlerinin embriyonik gelişim evreleri hakkında bilginin az olmasıve tespit edilen balık yumurtalarının embriyonik safhanın başlarında ve/veya deforme olması sebebiyle tür tayinleri yapılamamış olup toplam yumurta miktarının % 17.6 'sını teşkil etmektedir. İhtiyoplankton bolluğu açısından Aralık döneminde küçük pelajik balıklardan Sardina pilchardus yumurta ve postlarvası ile Etrumeus teres prelarvası baskın durumundadır. Şubat sonu Mart başında Engraulis encrasicolus yumurta ve prelarvası yoğun iken Soleidae spp. postlarvasının yoğun durumdadır. Nisan döneminde Sardinella aurita türünün yumurta ve prelarvası bol bulunurken E. encrasicolus postlarvası en fazla yoğunluğa sahiptir. Ekim döneminde Bregmaceros atlanticus türünün postlarvası yoğun olarak saptanmış olup çalışma sahasında 20 m derinliğin üzerindeki istasyonlarda dağılım göstermektedir. Mersin Körfezi genelinde ihtiyoplankton komposizyonu incelendiğinde küçük pelajik balıkların baskın olduğu belirlenmiştir.
Citation Formats
Y. Ak-örek, S. Tuğrul, and H. Örek, “Mersin Körfezi’nde ihtiyoplankton dağılımı ve bolluğu,” ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, Türkiye, 2016, p. 339, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75696.