Disaster Experience of Turkey An Overview from a Psychological Perspective

2012-01-01
Erdur Baker, Özgür
Gökler Danışman, Ilgın
Yılmaz, Binnaz Banu
Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology

Suggestions

Disaster Training for Young Children: The History and Growth
Güvelioğlu, Elif; Erden, Feyza (2021-07-07)
Disaster Management Global Challenges and Local Solutions
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (CRC, New York , 2009-01-01)
Disaster-Related Statistics
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (2021-06-07)
Disaster Losses in the Developing World: Evidence from the August 1999 Earthquake in Turkey
Özdemir, Özlem (SerialSSolutions, 2004-06-01)
The purpose of this study is to investigate the impacts of a natural disaster on a developing country’s economy. In that sense, we look at the impact of August 1999 earthquake in Turkey on two important macroeconomic indicators of the Turkish economy (Real Output and Employment) with recovery policies followed by the government and international donors. Our results indicate that the earthquake had a significant immediate negative impact on both output and employment growth in Turkey. While output growth re...
Afet Yönetimi, Dayanıklılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişki
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (2021-04-16)
Giriş: Bu çalışmada afet yönetimi, dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları arasındaki ilişki irdelenmiştir. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibarı ile afet ve acil durumlara maruz kalmaktadır. Toplumumuzu afetlere karşı dayanıklı hale getirmek için bütün bireyler, yerel ve merkezi yönetimler, özel sektör, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarının topyekün, hep beraber çalışmalıdır. Yöntem: Bu ilişkiyi incelemek ve tartışmak için mevcut yayınlar, Sendai Çerçeve Eylem Planı, Kalkınma Planları ...
Citation Formats
Ö. Erdur Baker, I. Gökler Danışman, and B. B. Yılmaz, “Disaster Experience of Turkey An Overview from a Psychological Perspective,” Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, pp. 54–59, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72585.