Disaster Training for Young Children: The History and Growth

2021-07-07
8th International Eurasian Educational Research Congress

Suggestions

Disaster Losses in the Developing World: Evidence from the August 1999 Earthquake in Turkey
Özdemir, Özlem (SerialSSolutions, 2004-06-01)
The purpose of this study is to investigate the impacts of a natural disaster on a developing country’s economy. In that sense, we look at the impact of August 1999 earthquake in Turkey on two important macroeconomic indicators of the Turkish economy (Real Output and Employment) with recovery policies followed by the government and international donors. Our results indicate that the earthquake had a significant immediate negative impact on both output and employment growth in Turkey. While output growth re...
Afet Yönetimi, Dayanıklılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişki
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (2021-04-16)
Giriş: Bu çalışmada afet yönetimi, dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları arasındaki ilişki irdelenmiştir. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibarı ile afet ve acil durumlara maruz kalmaktadır. Toplumumuzu afetlere karşı dayanıklı hale getirmek için bütün bireyler, yerel ve merkezi yönetimler, özel sektör, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarının topyekün, hep beraber çalışmalıdır. Yöntem: Bu ilişkiyi incelemek ve tartışmak için mevcut yayınlar, Sendai Çerçeve Eylem Planı, Kalkınma Planları ...
Disaster risk reduction in the primary and elementary curricula in Turkey
Yılmaz, Elanur (2015-10-08)
Disaster Experience of Turkey An Overview from a Psychological Perspective
Erdur Baker, Özgür; Gökler Danışman, Ilgın; Yılmaz, Binnaz Banu (2012-01-01)
Disaster response and relief facility location for İstanbul
Görmez, Nihan; Köksalan, Murat; Department of Industrial Engineering (2008)
A destructive earthquake is anticipated to occur in Istanbul in the near future. The effects of this earthquake on human, infrastructure and economy are anticipated to be enormous. The Metropolitan Municipality of Istanbul has initiated a disaster plan to mitigate the effects of the disaster. Locating disaster response facilities to execute post-disaster activities and relief operations is a part of this plan. In this study, we address the disaster response and relief facility location problem for Istanbul....
Citation Formats
E. Güvelioğlu and F. Erden, “Disaster Training for Young Children: The History and Growth,” presented at the 8th International Eurasian Educational Research Congress, Aksaray, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91449.