Disaster-Related Statistics

2021-06-07
Expert Forum for Producers and Users of Disaster-related Statistics

Suggestions

Disaster Experience of Turkey An Overview from a Psychological Perspective
Erdur Baker, Özgür; Gökler Danışman, Ilgın; Yılmaz, Binnaz Banu (2012-01-01)
Disaster Management Global Challenges and Local Solutions
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (CRC, New York , 2009-01-01)
Disaster Training for Young Children: The History and Growth
Güvelioğlu, Elif; Erden, Feyza (2021-07-07)
Afet Yönetimi, Dayanıklılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişki
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (2021-04-16)
Giriş: Bu çalışmada afet yönetimi, dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları arasındaki ilişki irdelenmiştir. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibarı ile afet ve acil durumlara maruz kalmaktadır. Toplumumuzu afetlere karşı dayanıklı hale getirmek için bütün bireyler, yerel ve merkezi yönetimler, özel sektör, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarının topyekün, hep beraber çalışmalıdır. Yöntem: Bu ilişkiyi incelemek ve tartışmak için mevcut yayınlar, Sendai Çerçeve Eylem Planı, Kalkınma Planları ...
Disaster response and relief facility location for İstanbul
Görmez, Nihan; Köksalan, Murat; Department of Industrial Engineering (2008)
A destructive earthquake is anticipated to occur in Istanbul in the near future. The effects of this earthquake on human, infrastructure and economy are anticipated to be enormous. The Metropolitan Municipality of Istanbul has initiated a disaster plan to mitigate the effects of the disaster. Locating disaster response facilities to execute post-disaster activities and relief operations is a part of this plan. In this study, we address the disaster response and relief facility location problem for Istanbul....
Citation Formats
B. B. Başbuğ Erkan, “Disaster-Related Statistics,” presented at the Expert Forum for Producers and Users of Disaster-related Statistics, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91540.