Göreve Uyumlu Kanatları Olan Bir İnsansız Hava Aracı Gövdesinin Yapısal Tasarımı ve Analizi

2010-06-23
Şahin, Melin
Evren, Sakarya
Ünlüsoy, Levent
Özgen, Serkan
Yaman, Yavuz

Suggestions

Göreve Uyumlu Bir İnsansız Hava Aracı Kanadının Yapısal Modellenmesi ve Deneysel Doğrulanması
Şahin, Melin; Evren, Sakarya; Erdoğan Tolga, İnsuyu; Güçlü, Seber; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (2010-06-23)
This study presents the structural design and analysis aspects of an unmanned aerial vehicle wing having mission adaptive characteristics. After detailing the structural design and analysis studies by using MSC®/PATRAN and MSC®/NASTRAN package programs; the study also presents some experimental studies conducted for the verification of the theoretical modelling and the relevant results.
Göreve Uyumlu Kanatlara Sahip bir İnsansız Hava Aracının Tasarımı
Yaman, Yavuz; Özgen, Serkan; Şahin, Melin; Erdoğan Tolga, İnsuyu; Ünlüsoy, Levent (2009-07-02)
Bu bildiride ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisli i Bölümünde sürdürülmekte olan, göreve uyumlu kanatlara sahip, bir insansız hava aracının tasarım çalışmaları anlatılmaktadır. Kanatları kambur ve burulma açısından şekil değiştirebilen insansız hava aracı uçuş mekaniği özellikleri göz önünde tutularak boyutlandırılmış ve yapısal analizi yapılmıştır. Aracın göreve uyumlu kanatlarının aerodinamik performansı incelenmiş ve isterlere uygun davranabilmesi için gerekli kontrol yaklaşımları geliştirilip, değerlendiri...
Göreve Uyumlu Kanatlara Sahip Bir İnsansız Hava Aracının Uçuş Testleri ve Yapısal Geliştirilmesi
Ünlüsoy, Levent; Yaman, Yavuz; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Güçlü, Seber; Erdoğan Tolga, İnsuyu; Evren, Sakarya (null; 2011-06-16)
Göreve Uyumlu Kumanda Yüzeylerinin Geliştirilmesi
Yaman, Yavuz; Özgen, Serkan; Şahin, Melin; Evren, Sakarya (2011-01-01)
Göreve Uyumlu Kumanda Yüzeylerinin Geliştirilmesi
Yaman, Yavuz; Özgen, Serkan (2011-01-01)
Citation Formats
M. Şahin, S. Evren, L. Ünlüsoy, S. Özgen, and Y. Yaman, “Göreve Uyumlu Kanatları Olan Bir İnsansız Hava Aracı Gövdesinin Yapısal Tasarımı ve Analizi,” 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72697.