Akademik Kendini Toparlama Gücünün Akademik Erteleme Davranışı Üzerinde Etkisi

2018-04-27
Demir, Eyüp
Kaya, Özgür Salih
Citation Formats
E. Demir and Ö. S. Kaya, “Akademik Kendini Toparlama Gücünün Akademik Erteleme Davranışı Üzerinde Etkisi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72766.