Akademik danışmanlık uygulamasının değerlendirilmesi

2016-04-24

Suggestions

An investigation about sense of inclusion of nature and environmental motive concern for middle school students: a case of refugees and native students.
Bülbül, Ayşenur; Şahin, Elvan; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2020)
Environmental problems are one of the most important problems that humanity faced. To address these problems, it is important to assess human-nature relationships and to understand the degree of people’s sense of inclusion with nature and what motivates individuals to concern about and protect the environment.This study aimed to investigate middle school students’ sense of inclusion of nature (i.e., to what extent they feel connected to nature), and to assess their environmental motive concerns (i.e., conce...
Investigation of 8th grade students’ science achievement in Turkey: results from monitoring and evaluating academic skills study (ABIDE) 2016.
Çalık, Gü; Teksöz, Gaye; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2020)
The purpose of this study is to investigate the relationship among attitudinal constructs (interest in science lesson and self-efficacy toward science), demographics (school type, mothers’ and fathers’ level of education), and the 8th grade students’ science achievement. To this end, students’ science achievement score and student questionnaire through Monitoring and Evaluating Academic Skills Study (ABIDE) 2016 which is carried out by Republic of Turkey Ministry of National Education were used to examine t...
Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
Toker, Yonca(2015-12-31)
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) ilk kez kayıt yaptırmış olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının (zihinsel yetenek, bilgi, kişilik, mesleki ilgi, mesleki alanla ilgili lisans başarı düzeyi) yıl sonu başarıları ile ne ölçüde ilişkili olduğunu incelemektir. Lisans üstü aday seçiminde ağ...
Akademik yazım kuralları kitapçığı
Eldoğan, Dilay; Korkmaz Karaoğlu, Leman; Kökdemir, Doğan; Yeniçeri, Zuhal (2017-09-01)
Predicting the Academic Influence and Trending Research Topics
Yükselen, Murat; Karagöz, Pınar; Mutlu, Alev; Department of Computer Engineering (2022-9)
Predictions on academic research are thoroughly studied in the literature. In this thesis, we focus on two prediction problems in this domain. First we study the problem of topic adoption prediction for an author within a social academic network. We model the problem with an influence detection point of view, and propose that the influence on the author is an important factor. Hence, we define a novel influencee prediction based feature and developed an algorithm to calculate the influence propagated toward...
Citation Formats
Y. Çapa Aydın, O. Güneri, and K. F. Barutçu Yıldırım, “Akademik danışmanlık uygulamasının değerlendirilmesi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72181.