Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar

2015-12-31
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) ilk kez kayıt yaptırmış olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının (zihinsel yetenek, bilgi, kişilik, mesleki ilgi, mesleki alanla ilgili lisans başarı düzeyi) yıl sonu başarıları ile ne ölçüde ilişkili olduğunu incelemektir. Lisans üstü aday seçiminde ağırlı olarak kullanılan lisans genel not ortalaması ve ALES puanlarının lisans üstü programının birinci yılı sonu başarısı ile ilişkileri de bu çalışma kapsamında incelenebilecektir. Çalışmanın ikinci amacı, lisans düzeyindeki alan başarısını yordarken ÖSYM sınav türlerinin göreceli etkisini incelemektir.
Citation Formats
Y. Toker, “Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61988.