İngilizce aday öğretmenlerinin bakış açısıyla fiziksel öğrenme ortamlarının karşılaştırılması

2009-01-01
Eret , Esra
Ok, Ahmet
Bu çalışmanın amacı, Ankara’daki devlet üniversitelerinin İngilizce öğretmenliği bölümlerinin fiziksel öğrenme ortamına ilişkin her bir üniversitedeki dördüncü sınıf öğrencilerinin bakış açılarını karşılaştırmaktır. Betimsel olan bu çalışmanın örneklemini Ankara’daki devlet üniversitelerinin İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan dördüncü sınıf öğrencilerinin tamamı oluşturmaktadır. Araştırmada Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden toplam 278 dördüncü sınıf öğretmen adayı yer almıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen faktör ve güvenilirlik analizine tabi tutulan; ve üç bölüm ve 26 maddeden oluşan bir anket kullanılarak toplanmıştır. Anketten elde edilen nicel veriler SPSS paket programı kullanılarak değişik istatistiksel çözümleme yöntemleriyle analiz edilmiştir. Buna ek olarak, anket sonunda katılımcılara nicel verileri desteklemesi amacıyla sorulan açık-uçlu soru ise içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; fiziksel öğrenme ortamıyla ilgili üç üniversitedeki öğrenci bakış açıları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bu farklılıklara rağmen, üç üniversitede de öğretmen adayları tarafından belirtilen ortak problemler, dil laboratuarının, bölüm binasında bilgisayar laboratuarının, kütüphanenin ve ders aralarında ve sonrasında dinlenmek için yetersiz alan olarak saptanmıştır.
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

EFL student and instructor perceptions of pair and group work speaking activities: a case study at a state university in Turkey
İlkyaz Akın, İnci Nur; Savaş, Perihan; Department of English Literature (2018)
The aim of this study was to investigate the perceptions of English preparatory school students and their language instructors of the implication of pair and group work speaking activities in English as a Foreign Language (EFL) classes. The study was conducted as a case study with 496 English as a foreign language (EFL) students and nine instructors of English language in the preparatory school of a state university in Ankara, Turkey. The data for this study were collected through a questionnaire administer...
An Analysis of the needs and perceptions of english language teachers and students in an EAP course
Demir, Müslüme; Eröz Tuğa, Betil; Department of English Language Teaching (2015)
The purpose of this study is to investigate the perceptions and needs of English language teachers and students pertaining to an EAP course -Professional Communication Skills (PCS 406)- and propose an In-Service Teacher Training Module for EFL teachers working in the Foreign Languages Unit at a private university in Ankara. Hence, a case study was designed to investigate the needs of the stakeholders: the learners, teachers and principal. The study undertook a multifaceted needs analysis including questionn...
A Qualitative case study of english language teachers’ views towards teacher research as a professional development tool
Karakaya, Nuriye; Savaş, Perihan; Department of English Language Teaching (2015)
This study investigated the current situation in relation to teacher research as a professional development tool among practicing English teachers in Turkey in their respective educational contexts. The perceptions of in-service ELT teachers on teacher research as a professional development tool and its sustainment among practitioners were studied in a qualitative case study design. Eighteen in- service EFL teachers from primary school, high school and university settings were recruited in the study. Initia...
Development and evaluation of a technological pedagogical content knowledge (TPACK) assessment tool for preservice teachers learning to teach english as a foreign language
Başer, Derya; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2015)
The purpose of this study is to develop and evaluate a technological pedagogical content knowledge (TPACK) assessment tool for preservice teachers learning to teach English as a foreign language (EFL). The assessment tool, called TPACK-EFL survey, was developed and evaluated through tool development research by using mixed methods approach. Survey items were generated by using qualitative data. Content validity of the survey was maintained through expert reviews and a cognitive interview. Then, construct va...
A Comparative study on the perceptions of instructors and students in the preparatory schools of a state and a private university regarding the integration of target culture into the teaching of the english language
Önal, Sena; Gündüz, Müge; Department of English Language Teaching (2019)
This study investigates and compares the perceptions and classroom applications of the Turkish EFL instructors and their students in the language preparatory schools at a state university and a private university in Ankara, Turkey, in relation to integrating target culture in their English language teaching. The study makes the comparison of perceptions on the subject matter in four categories: (1) between the state university students and private university students, (2) between the state university instru...
Citation Formats
E. Eret and A. Ok, “İngilizce aday öğretmenlerinin bakış açısıyla fiziksel öğrenme ortamlarının karşılaştırılması,” Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 321–331, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72813.