Otonom Çatlak Tespitinde Kullanılan Görüntü İşleme Yöntemleri ve Teknolojinin Potansiyelleri

2016-11-26
Özgenel, Çağlar Fırat
Yapı denetimi, özellikle strüktürel performansı sorgulanan yapılar için yapı, kullanıcı ve denetçinin güvenliği açısından büyük öneme sahiptir. Yapılarda gözlemlenen çatlaklar ise yapının neresinde bulunduğu, derinliği, sayısı, yönelimi gibi parametrelere bağlı olarak strüktürel performansa dair ipuçları vermekte ve yapıların kullanılabilirliği için önemli bir ölçüt oluşturmaktadır. Pratik uygulamaya bakıldığında, yapıların ve yapı kullanıcılarının hayatını doğrudan etkileyen denetim kararları çoğunlukla göz muayenesine dayanmakta ve doğası gereği sübjektif yorum ve hataya açık bir şekilde uygulanmaktadır. Oysa çatlak ve/veya kusur tespiti amacıyla görsel muayenesi/denetimi için gerekli verinin otonom olarak yakalanması ve işlenmesi; bu sayede yapılan muayenelerde objektifliğin ve hassasiyetin korunması 30 yılı aşkındır bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında genel olarak binalarda çatlak tespiti için kullanılan bilgisayarla görme yöntemleri ve otonom veri toplamanın mümkün olduğu günümüzde 3-boyutlu yeniden oluşturma yöntemlerinin alanda açtığı yeni araştırma potansiyelleri tartışılmıştır.
3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi (24 - 26 Kasım 2016)

Suggestions

Cinsiyet Yanlı Algıların İş Davranışlarının Rol İçi veya Rol Ötesi Olarak Tanımlanmasına Etkileri
Acar, Feride Pınar (Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015-03-01)
Bu çalışmanın amacı iş davranışlarının rol içi veya rol ötesi olarak algılanmasının çalışanın cinsiyeti ve görevinin cinsiyet tipine bağlı olarak değişip değişmeyeceğini incelemektir. Zorunlu ve gönüllü iş davranışları tanımının bir çalışandan diğerine farklılık göstermesi, cinsiyet ön yargılı sonuçlar doğuracaktır. Bu çalışmada, görevin cinsiyet tipinin özgecilik davranışının zorunlu/gönüllü algılanmasını etkilediği saptanmıştır. Kadınsı tip görevi olan çalışanlar için özgeciliğin, erkeksi tip işi olanlara...
Bilgisayar Destekli Tasarım Programı Çizen’in Verimlilik Analizi Ve Kullanıcı Deneyimi Araştırması İle Kullanıcı Odaklı Yalın Arayüz Geliştirilmesi
Zengin Bintaş, Gül Çiçek; Erkarslan, Önder (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Günümüzde hızla gelişmekte olan yazılım dijital dönüşümün de en temel itici gücüdür. Özel likle maliyet ve zaman baskısı olan kalıp tasarımı gibi üretimin kilit noktasındaki faaliyetler için yapılan yazılımlar büyük önem arz eder. Ürünler istenilen özelliklerde ve ölçülerde Bilgi sayar Destekli Tasarım (BDT) programları ile tasarlanmakta ve üretime hazırlanmaktadır. Bu programların yazılımlarında yapılan yenilik çalışmaları ile tasarım süreçlerinde büyük oranda verimlilik sağlanmakta ve tasarımdan kaynak...
Ürün Odaklı Araştırmalarda Toplumsal Cinsiyeti Konuşmak
Koyun, Havva Bilge (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Tasarım disiplini dahil olduğu iktidar ağları ve ürettiği ilişkiler bakımından toplumsal cinsiyet ilişkilerinden bağımsız düşünülemez. Bu ilişkiler tasarım alanında yapılan araştırmaların sonucunda etken olarak göz önünde bulundurulabilirken tasarım araştırmalarının odağına alınarak tasarımcının cinsiyeti, ürünün cinsiyetlendirilmesi ve hatta tasarım yöntemlerinin toplumsal cinsiyete dayalı tahakküm biçimleriyle ilişkisi gibi konularda araştırmalar yürütülmektedir. Fakat, hassas bir konu olarak toplumsal ci...
Does the peer matter? If so, then when? Peer effects on sharing norms and behavior
Berk, Galip Cem; Saraçoğlu, Dürdane Şirin; Öneş, Umut; Department of Economics (2022-9)
We conduct two separate lab experiments to examine the effect of peers on both sharing norms and behavior. To measure social norms in sharing behavior, we used a monetary incentivized method that uses simple coordination games in which second-order beliefs are elicited. To compare actual behavior with elicited norms, we conduct an experiment in which a set of dictator games is used. Different from previous studies, we examine the effect of peers in multiple cases where the decision-maker has an opportunity ...
AKILLI YAPILI ÇEVRE (AYÇ) DÖNÜŞÜM İSTERLERİNİN BELİRLENMESİ: ODTÜ YERLEŞKESİ ARAŞTIRMA PARKI VAKA ÇALIŞMASI
Atasoy Özcan, Güzide; Öztürk, Hande Işık; Tüydeş Yaman, Hediye; Akçamete Güngör, Aslı; Dikmen Toker, İrem(2018-12-31)
Ülkemizde büyük ölçekli “akıllı kent” uygulamalarının yakın gelecekte gerçekleştirilmesi altyapı ve maliyet açısından mümkün görülmemekle birlikte üniversite ve sağlık yerleşkeleri gibi özellikli bölgeler için Akıllı Yapılı Çevre (AYÇ) dönüşümü öncelikli olacaktır. Zira, bu yapılı çevrelerde daha etkin ve uygun maliyetli kullanım, özellikle ticari ve kamu binalarının sahiplenilmesi ve işletilmesindeki maliyetleri düşürmesi bakımından önemli olup AYÇ dönüşümü katma değer sağlayacaktır. Bu projede, temel hede...
Citation Formats
Ç. F. Özgenel, “Otonom Çatlak Tespitinde Kullanılan Görüntü İşleme Yöntemleri ve Teknolojinin Potansiyelleri,” presented at the 3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi (24 - 26 Kasım 2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72827.