Otonom Çatlak Tespitinde Kullanılan Görüntü İşleme Yöntemleri ve Teknolojinin Potansiyelleri

2016-11-26
Özgenel, Çağlar Fırat
Yapı denetimi, özellikle strüktürel performansı sorgulanan yapılar için yapı, kullanıcı ve denetçinin güvenliği açısından büyük öneme sahiptir. Yapılarda gözlemlenen çatlaklar ise yapının neresinde bulunduğu, derinliği, sayısı, yönelimi gibi parametrelere bağlı olarak strüktürel performansa dair ipuçları vermekte ve yapıların kullanılabilirliği için önemli bir ölçüt oluşturmaktadır. Pratik uygulamaya bakıldığında, yapıların ve yapı kullanıcılarının hayatını doğrudan etkileyen denetim kararları çoğunlukla göz muayenesine dayanmakta ve doğası gereği sübjektif yorum ve hataya açık bir şekilde uygulanmaktadır. Oysa çatlak ve/veya kusur tespiti amacıyla görsel muayenesi/denetimi için gerekli verinin otonom olarak yakalanması ve işlenmesi; bu sayede yapılan muayenelerde objektifliğin ve hassasiyetin korunması 30 yılı aşkındır bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında genel olarak binalarda çatlak tespiti için kullanılan bilgisayarla görme yöntemleri ve otonom veri toplamanın mümkün olduğu günümüzde 3-boyutlu yeniden oluşturma yöntemlerinin alanda açtığı yeni araştırma potansiyelleri tartışılmıştır.
Citation Formats
Ç. F. Özgenel, “Otonom Çatlak Tespitinde Kullanılan Görüntü İşleme Yöntemleri ve Teknolojinin Potansiyelleri,” presented at the 3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi (24 - 26 Kasım 2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72827.