Üniversite Müzeleri ve Müzecilik

2009-07-01

Suggestions

Üniversite Öğrencileri Arasındaki Siber Zorbalığın Görünümleri Ve Psikolojik Etkileri.
Erdur Baker, Özgür(2009-12-31)
Amaç: Bu çalışmada şu sorulara yanıt aranacaktır: 1) Üniversite öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma sıklığı nedir? 2) Sanal ortamda öğrenciler ne tür siber zorbalıklara maruz kalmaktadır? 3) Sanal ortamda öğrencilerin sergiledikleri siber zorbalık içeren davranış türleri nelerdir? 4) Siber zorba ve siber zorbalık kurbanlarının demografik özellikleri (toplumsal cinsiyet, yaş, anne/babanın eğitim düzeyi, internet okuryazarlığı ve kullanım sıklığı v.b.) nelerdir? 5) Gençler arasında riskli ...
Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Aktivitelere Katılımlarının Önündeki Engeller ve Bu Engellerle Baş Etme Stratejileri
Koçak, Mehmet Settar(2014-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin rekreatif aktivitelere katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerle baş etme stratejilerinin tespit edilmesidir. Bu doğrultuda; Serbest Zaman Engelleri Ölçeği ve Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği (SZEBSÖ) veri toplama aracı olarak kullanılacaktır. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara’daki özel ve devlet üniversitelerinde bulunan tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Toplanan verilerle ilgili olarak değişkenler arası ilişkile...
Üniversite öğrencilerinin psikolojik sorunları
Bıçak, B; Erdur Baker, Özgür (2006-02-01)
The main goal of this study was to explore college students' psychological problems by establishing a baseline measure. The measure development process had two phases: in the first phase, two focus groups with 15 university students were conducted. Based on the results of the focus group, 62 items were generated. The second phase included administration of generated 62 item questionnaire to 314 university students. Results of the exploratory factor analysis revealed 5 factors: 1) adjustment and somatic comp...
Self-esteem and stressful life events of university
Emil, Serap; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2003)
This study examined the frequency of university students with self-esteem level at first. Moreover, the difference between male and female and the difference between achiever and non-achiever students were examined with respect to self-esteem. Also the relationship between self-esteem score of university students and stressful life events was examined. Three hundred thirty one university students from different grades and departments of Middle East Technical University have been participated in this study. ...
Üniversite Personelinin Spor Yapma Alışkanlıklarının Tükenmişlik Düzeyine Etkisi.
Koçak, Mehmet Settar(2011-12-31)
Günümüz insanı, yaşamın her alanında kendisini hissettiren zorlanmalarla dolu bir dünyayla karşı karşıyadır. Bu zorlanmlar bireyin dengesini bozarak, bir taraftan yaşamın devamı için gerekli olan enerjiyi açığa çıkartırken, diğer taraftan tüm enerjisini yok edebilmekted ve bireyi çaresiz, savunmasız, güçsüz bırakabilmektedir. Tükenmişlik, fiziksel hastalıklarla karakterize olan, işe ilişkin stresin kronik bir periodundan sonra, ruhsal ve fiziksel enerji azalması durumudur. Bu negatif durumla başa çıkmak ama...
Citation Formats
D. Erdem, Üniversite Müzeleri ve Müzecilik. 2009.