Hide/Show Apps

Üniversite Personelinin Spor Yapma Alışkanlıklarının Tükenmişlik Düzeyine Etkisi.

Günümüz insanı, yaşamın her alanında kendisini hissettiren zorlanmalarla dolu bir dünyayla karşı karşıyadır. Bu zorlanmlar bireyin dengesini bozarak, bir taraftan yaşamın devamı için gerekli olan enerjiyi açığa çıkartırken, diğer taraftan tüm enerjisini yok edebilmekted ve bireyi çaresiz, savunmasız, güçsüz bırakabilmektedir. Tükenmişlik, fiziksel hastalıklarla karakterize olan, işe ilişkin stresin kronik bir periodundan sonra, ruhsal ve fiziksel enerji azalması durumudur. Bu negatif durumla başa çıkmak amacıyla farklı yöntemler öne sürülmüştür. Aktif spora katılımda bu yöntemlerden birisi olarak önerilmektedir. Bu çalışmadan üniversite personelinin spor yapma alışkanlıklarının tükenmişlik düzeyine olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada iki farklı anket kullanılacaktır. Birincisi Maslach ve Jackson (1986) tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri diğeri de Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları anketidir. Araştırmanın kapsamında, üniversite personelinin spor yapma alışkanlıkları ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki araştırılacaktır. Elde edilecek olan veriler üniversitelerde çalışan personelin tükenmişlik düzeyleri ve spor yapma alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koyacaktır. Sporun üniversite içerisinde yaygınlaştırılası açısından önemli bir çalışma olması planlanan bu projede, üniversite personelinin üniversite spor kaynaklarından ne kadar yararlandığı ve üniversitelerin spor faaliyetlerine ne düzeyde ihtiyaç duydukları ortaya koyulacaktır.