Birey Merkezli Terapiye Dayalı Bir Psiko-eğitim ProgramıAkademik Erteleme Davranışı Üzerinde Ne Kadar Etkili? BirDeğerlendirme Çalışması

2018-10-27

Suggestions

Birey Merkezli Terapiye Dayalı Bir Psiko-Eğitim Programı Akademik Erteleme Davranışı Üzerinde Ne Kadar Etkili? Bir Değerlendirme Çalışması
Kaya, Özgür Salih (2019-06-01)
Birey-Temelli ve Grup-Temelli Süreçlerin Kaynaşımı: Aşırı Fedakâr Grup-Yanlısı Davranış Sergileme Eğilimini Yordama
ÖZDEMİR, FATİH; Özkan, Türker (2020-06-01)
The Fusion of individual and group levels: the case of political party supporters within extreme pro-group action process
Özdemir, Fatih; Özkan, Türker; Department of Psychology (2018)
The current research aimed to rationalize the relations of opposition political parties' supporters with local in-group (supporters of the supported political party), extended in-group (T.C citizens) and three local out-groups (supporters of ruling party and other two opposition parties) in both individual and group levels using identity and deprivation theories, and answer the question of why people indicate extreme self-sacrificing behaviors for the sake of in-group members. To be more precise, this study...
Bireysel psikoloji (Adler yaklaşımı) temelli internet bağımlılığı önleme çalışmaları: Okullarda sosyal ilgi uygulamalarının önemi
Mısır, Selin; Sümer, Zeynep (2021-12-01)
Bireysel Psikoloji (Adler yaklaşımı), günümüzde yaygın olan sorunların tedavisi için kullanılan bir psikolojik danışmanlık yaklaşımı olmasının yanı sıra, ebeveynlik, eğitim ve toplum ruh sağlığının gelişimiyle ilgili bütüncül, hedef odaklı bir kuramdır. Bağımlılık çalışmaları için kavramsallaştırma, önleme ve tedavi amaçlı müdahalelere değinerek değerli katkılar sunmaktadır. Özellikle okul temelli önleme çalışmalarında, kuramın en önemli kavramlarından biri olan sosyal ilgi kavramı oldukça geniş bir yer tut...
Problem Tabanlı Bir Çevrimiçi Dersin Tasarımı ve Etkililiğinin Sınanması
Sevil, Yaşar; Gündüz, Abdullah Yasin; Alemdağ, Ecenaz; Muhammed Emin, Akpolat; Arslan, Ömer; Erdem, Mukaddes (null; 2014-09-18)
Citation Formats
Ö. S. Kaya, “Birey Merkezli Terapiye Dayalı Bir Psiko-eğitim ProgramıAkademik Erteleme Davranışı Üzerinde Ne Kadar Etkili? BirDeğerlendirme Çalışması,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72982.