Birey Merkezli Terapiye Dayalı Bir Psiko-Eğitim Programı Akademik Erteleme Davranışı Üzerinde Ne Kadar Etkili? Bir Değerlendirme Çalışması

2019-06-01
Kaya, Özgür Salih
Odacı, Hatice
Citation Formats
Ö. S. Kaya and H. Odacı, “Birey Merkezli Terapiye Dayalı Bir Psiko-Eğitim Programı Akademik Erteleme Davranışı Üzerinde Ne Kadar Etkili? Bir Değerlendirme Çalışması,” pp. 261–295, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://turkpdrdergisi.com/index.php/pdr/article/view/678/507.