Sovyet Sonrası Kazakistan’da Toplumsal ve Siyasal Dönüşüm: Kısa Bir Değerlendirme

2013-01-01
Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı I

Suggestions

Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset: Değişen Dinamikler-Dönüşen Kimlikler
Aydıngün, Ayşegül (Terazi, 2020-03-01)
Ukrayna, sadece Batılıların değil, aynı zamanda Türklerin de hakkında az bilgi sahibi olduğu, Rusya ve Avrupa arasında geçiş bölgesi özelliği taşıyan ve stratejik önemi gün geçtikçe artan bir ülkedir. Ukrayna günümüzde Sovyet ruhuna ve Rusya Federasyonu’nun müdahalelerine karşı ciddi bir mücadele vermekte, liberal demokrasinin kurumlarını oluşturmak ve güçlendirmek hedefiyle toplumsal ve siyasal sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, bu kitap, Türk dilli okuyuculara Ukrayna hakkında kapsamlı bilgi ...
Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Partiler: Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Kazakistan Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi
Ayata, Ayşe(2009-12-31)
Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Partiler: Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Kazakistan Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi
Sovyet Sonrası Ukrayna’da Dini Canlanma ve Ortodoks Kiliseler: Ukrayna Ortodoks Kiliselerinin Birleşmesi
Keskin, Serhat (Terazi, 2020-03-01)
Nation building policies and their impact on the Russian minority in Post-Soviet Kazakhstan
Özgül, Aydın; Akçalı, Pınar; Department of Eurasian Studies (2006)
The objective of this thesis is to examine the impact of nation building policies over the Russian minority in post-Soviet Kazakhstan. In order to do so, the thesis first examines the Soviet nationality policies in general and their practice in Kazakhstan in particular. Second, the thesis examines the impact of the post-Soviet nation building policies over the Russians in Kazakhstan by focusing on five major issues: political elites, state planning and recruitment policy, language policy and rewriting of hi...
Reflections of nationalism and the role of language policies in national identity formation in Post-Soviet Azerbaijan
Akyıldız, Selma; Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Department of Eurasian Studies (2019)
After the dissolution of the Soviet Union, the newly independent Azerbaijan has entered its nation-building process. Azerbaijani political elites aimed to re-form national identity through a set of language policies. In this context, they focused on the alphabet, and on the name of the official language which they consider as markers of their national identity. Turkism versus Azerbaijanism as the two competing ideologies have left their mark on this process. Language has been used as a political tool for pr...
Citation Formats
A. Aydıngün, “Sovyet Sonrası Kazakistan’da Toplumsal ve Siyasal Dönüşüm: Kısa Bir Değerlendirme,” Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı I, pp. 1009–1016, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73035.