Sovyet Sonrası Kazakistan’da Toplumsal ve Siyasal Dönüşüm: Kısa Bir Değerlendirme

2013-01-01

Citation Formats
A. Aydıngün, “Sovyet Sonrası Kazakistan’da Toplumsal ve Siyasal Dönüşüm: Kısa Bir Değerlendirme,” Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı I, pp. 1009–1016, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73035.