Sovyet Sonrası Ukrayna’da Dini Canlanma ve Ortodoks Kiliseler: Ukrayna Ortodoks Kiliselerinin Birleşmesi

2020-03-01

Suggestions

Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset: Değişen Dinamikler-Dönüşen Kimlikler
Aydıngün, Ayşegül (Terazi, 2020-03-01)
Ukrayna, sadece Batılıların değil, aynı zamanda Türklerin de hakkında az bilgi sahibi olduğu, Rusya ve Avrupa arasında geçiş bölgesi özelliği taşıyan ve stratejik önemi gün geçtikçe artan bir ülkedir. Ukrayna günümüzde Sovyet ruhuna ve Rusya Federasyonu’nun müdahalelerine karşı ciddi bir mücadele vermekte, liberal demokrasinin kurumlarını oluşturmak ve güçlendirmek hedefiyle toplumsal ve siyasal sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, bu kitap, Türk dilli okuyuculara Ukrayna hakkında kapsamlı bilgi ...
Sovyet Sonrası Kazakistan’da Toplumsal ve Siyasal Dönüşüm: Kısa Bir Değerlendirme
Aydıngün, Ayşegül (2013-01-01)
Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Partiler: Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Kazakistan Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi
Ayata, Ayşe(2009-12-31)
Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Partiler: Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Kazakistan Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi
Nation building policies and their impact on the Russian minority in Post-Soviet Kazakhstan
Özgül, Aydın; Akçalı, Pınar; Department of Eurasian Studies (2006)
The objective of this thesis is to examine the impact of nation building policies over the Russian minority in post-Soviet Kazakhstan. In order to do so, the thesis first examines the Soviet nationality policies in general and their practice in Kazakhstan in particular. Second, the thesis examines the impact of the post-Soviet nation building policies over the Russians in Kazakhstan by focusing on five major issues: political elites, state planning and recruitment policy, language policy and rewriting of hi...
Gender based social movements and lgbt movement in Post-Soviet Russia
Seçkin, Ecem; Kuşçu Bonnenfant, Işık; Department of Eurasian Studies (2015)
This study examines the emergence and development of gender based social movements and LGBT movements in post-Soviet Russia with the legacy of homophobic and sexist policies of Tsarist and Soviet Russia. From a historical perspective, this thesis aims to analyze how gender related social issues have been perceived by the Russian society and how activists desired changes in the Russian society through social movements. In this thesis, social movements and gender related problems are investigated in a histori...
Citation Formats
S. Keskin, Sovyet Sonrası Ukrayna’da Dini Canlanma ve Ortodoks Kiliseler: Ukrayna Ortodoks Kiliselerinin Birleşmesi. 2020.