Matematik Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamları İle Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Zekalarının Gelişimi: Bir Tasarım Tabanlı Araştırma

2018-10-19
Özçakır, Bilal
Çakıroğlu, Erdinç

Suggestions

Matematik Eğitiminde Origami Kullanımına Yönelik Öz YeterlikÖlçeği Geliştirilmesi ve Geçerlik Çalışmaları
Arslan, Okan; Işıksal Bostan, Mine (2016-05-01)
Fostering spatial abilities of seventh graders through augmented reality environment in mathematics education: a design study
Özçakır, Bilal; Çakıroğlu, Erdinç; Department of Elementary Education (2017)
In this study, design and development of an augmented reality learning toolkit for fostering spatial ability of seventh graders and their spatial understanding with this tool among different trials on mobile devices were reported. This study was conducted within two phases as preliminary and prototyping phases. The designed toolkit was evaluated, revised and redesigned throughout prototyping iterations with two mathematics education experts and two seventh grade students. Finally, possible contributions of ...
Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları
DEDE, YÜKSEL; AYDIN, EMİN; BUKOVA GÜZEL, ESRA; Çakıroğlu, Erdinç; Işıksal Bostan, Mine; ASLAN TUTAK, FATMA; KÖSE, NİLÜFER; TANIŞLI, DİLEK; GÜRBÜZ, RAMAZAN; AKÇAKIN, VEYSEL; KAYA, GÜRCAN; DOĞAN, MUHAMMED FATİH (Pegem Akademi, 2020-01-01)
Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası
Fulya, Ulutaş; Ubuz, Behiye (2008-05-01)
Bu çalışmanın amacı, 2000–2006 yılları arasında Eğitim Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlköğretim Online E-Dergi ve TED Eğitim ve Bilim Dergisi’nde matematik eğitimi alanında yayınlanan çalışmaları inceleyerek, Türkiye’de matematik eğitimi araştırmalarının genel durumuyla ilgili bir çerçeve çizmektir. Çalışmada toplam 129 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgular, yedi yılda matematik eğitiminde yapılan çalışmaların çoğunluğunun örneklem bazında ilköğretim öğrenciler...
Matematik Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı
Aksu, Meral (1985-01-01)
Günümüzde bilgisayarlar, birçok toplumu sarmış durumdadırlar. Yurdumuzda da bilgisayarlar, en yaygın olarak üniversitelerde kullanılmaktadır. Bunun yanısıra, bankalarda, otellerde, seyahat acentalarında, şirketlerde ve birçok kamu kuruluşunda bilgisayarların kullanımı yaygınlaşmaktadır.
Citation Formats
B. Özçakır and E. Çakıroğlu, “Matematik Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamları İle Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Zekalarının Gelişimi: Bir Tasarım Tabanlı Araştırma,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73088.