Matematik Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı

1985-01-01
Günümüzde bilgisayarlar, birçok toplumu sarmış durumdadırlar. Yurdumuzda da bilgisayarlar, en yaygın olarak üniversitelerde kullanılmaktadır. Bunun yanısıra, bankalarda, otellerde, seyahat acentalarında, şirketlerde ve birçok kamu kuruluşunda bilgisayarların kullanımı yaygınlaşmaktadır.
Eğitim ve Bilim

Suggestions

The Computer As A Catalyst For New Educational Paradigms In Architecture
Akın, Ömer (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Günümüzde bilgisayar bir çok meslek dalında kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Bilgisayarın bir çok mesleğe getirmiş olduğu büyük yenilik, geleneksel çalışma yöntemlerini aşarak yeni ve verimli çalışma olanaklarını ortaya çıkarmasıdır. Mimarlık ve mimarlık eğitiminde de bu gelişme er ya da geç oluşacaktır. Tarihsel bir çerçeve içinde ele alınırsa, mimarlık son beşyüz yıl içinde iki büyük aşamadan geçmiştir. Bu aşamalar, Ecoles de Beaux Arts ve Bauhaus gibi eğitim sistemlerinin kalıplaştırd...
Lise öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözmedeki başarısı
Didiş Kabar, Makbule Gözde; Erbaş, Ayhan Kürşat (null; 2012-06-01)
Cebirsel sözel problemlerin her düzeyden öğrenciler için oldukça zorlayıcı olduğu birçok araştırma tarafından gösterilmiştir. Öğrenciler genellikle cebirsel çözüm için gerekli ilişkileri kurmakta ve cebirsel denklemleri oluşturmakta büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 10. sınıf öğrencilerinin ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile çözülebilen sözel problemleri çözme başarılarını ve bu başarılarını etkileyen faktörleri incelemektir. Ç...
Matematik Bölümü ve Matematik Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinin ispat anlayışları
Mavi, Sinan; Sevinç, Şerife (null; 2018-10-06)
Günlük hayatta kişiyi ikna etmek ve doğruluğunu göstermek istediğimiz durumlarda kullandığımız ispat, matematikte birçok rolü ve fonksiyonu olan temel bir konudur. Son zamanlardaki matematik eğitimindeki gelişmeler de ispatın son derece önemli olduğunu göstermektedir (Hanna, 2000). İspat, sadece gerekçelendirme amacıyla değil aynı zamanda gösterim, açıklama, keşfetme ve sistematikleştirme için de kullanılır (De Villiers, 1995). Çoğu öğrenci tarafından ispatın genel olarak sonuçların doğruluğunu göstermek iç...
Okul öncesi dönem resimli çocuk kitaplarında mühendislik öğeleri
Ata Aktürk, Aysun; Demircan, Hasibe Özlen (2018-04-30)
Kullandığımız bilgisayarlardan oturduğumuz koltuklara kadar teknoloji ile çevrili bir dünyada yaşamaktayız. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan bu teknolojiler, çeşitli alt disiplinlerde çalışmakta olan mühendislerin yaratıcılıklarının yanı sıra, fen ve matematik bilgilerini toplumun ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kullanarak ürettikleri çözümlerdir (Bers, 2008). Öyle ki, mühendisler çeşitli materyalleri kullanarak problem çözmeye, bir amaca hizmet etmek adına tasarımlar, yapılar ve ürünler ortaya koymaya...
Tedarik Tabanı Yapısının Sürdürülebilirlik Performansı Üzerine Etkisi
Akın Ateş, Melek; Luzzini, Davide(2018-12-31)
Giderek karmaşıklaşan ve sınırların kalktığı günümüz dünyasında, şirketlerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için sürdürülebilirlik oldukça önemlidir. Sürdürülebilirlik, şirketlerin sadece ekonomik performanslarının değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal performanslarının da yüksek olmasını gerektirir. Birçok güncel araştırma, şirketlerin öz kaynaklarının artık yeterli olmadığını ve sürdürülebilirlik performansını arttırmak için şirketlerin tedarikçileri ile stratejik işbirliği içinde bulunması gerektiğini...
Citation Formats
M. Aksu, “Matematik Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı,” Eğitim ve Bilim, pp. 12–26, 1985, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70977.