Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Muğla ve Kütahya İllerindeki Deprem Büyüklüğünün ve Yönünün Tahminlenmesi

2019-06-25
Yerkabuğundaki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halindeyayılarak geçtikleri ortamları sarsma olayına deprem denir. Deprem, önlenemeyen birdoğa olayıdır.1 Depremin büyüklüğü ise kırılan yüzeyin boyutunu ve dolayısıyla ortaya çıkanenerjinin düzeyini belirten bir ölçüdür.2 Depremin büyüklüğü, belli bir zaman dilimindekaydedilen sismogram üzerindeki deprem dalgalarının genliğinin logaritması olarak datanımlanır. (Richter-ML, mb, MS, MW). Depremler büyüklüklerine göre 6 gruba ayrılmaktadır.Bu gruplar sırasıyla çok çok şiddetli (8>=), çok şiddetli (7-7.9), şiddetli (6-6.9), ortaşiddette (5-5.9), hafif (4-4.9) ve çok hafif (<3.0) olarak tanımlanır.1 Türkiye, önemli depremkuşaklarından biri olan ve Azor Adaları’ndan başlayıp Güneydoğu Asya’ya kadar uzananAlp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Yeryuvarının en karmaşık bölgelerindenbiri olan ve deprem aktivitesinin yüksekliği ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye, güneyde kuzey ve kuzeybatıya hareket eden Afrika ve Arap plakaları ile kuzeydeki Avrasya plakalarıarasında yer almaktadır. 3 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraştırmaEnstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’ndeki kayıtlıverilere göre, Türkiye’de 30 Nisan 1911 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında 11850 adetdeprem meydana gelmiştir. 1095 deprem ile Muğla en çok deprem yaşayan il olurken, 900depremle Van, 700 depremle İzmir ve 687 depremle Kütayha, Muğla’yı takip etmektedir.11850 deprem büyüklüklerine göre incelendiğinde ise, bunların 15 tanesinin çok şiddetli, 61tanesinin şiddetli, 680 tanesinin orta şiddetli, 3668 tanesinin hafif ve geri kalan 6676 tanesininde çok hafif olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de meydana gelen çok şiddetli,şiddetli ve orta şiddetli toplam 756 deprem, meydana geldikleri tarih, zaman, enlem,boylam, şehir, bölge, yön, uzaklık, derinlik ve büyüklükleri açısından ele alınmıştır ve bununsonucunda Muğla ve Kütahya en çok orta şiddet ve üstü magnitüde sahip depremler yaşayanilk iki il olarak belirlenmiştir. Bu iki ildeki depremlere projeksiyon tutacak olan buçalışmada, depremler dağılım şekilleri, zaman göre değişimleri gibi açılardan incelenmişolup, aynı zamanda destek vektör makinesi, rastgele orman ve yapay sinir ağları gibi makineöğrenmesi teknikleri sınıflandırma amacı ile kullanılarak bu iki ilde meydana gelecekdepremin büyüklüğü ve yönleri tahminlenmiştir. Elde edilen sonuçlar büyük deprem olmariskini tetikleyen faktörlerin elde edilmesini ve depremin il içindeki gerçekleşme konumununbelirlenmesini sağlayacaktır.
Citation Formats
O. Özdemir and C. Yozgatlıgil, “Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Muğla ve Kütahya İllerindeki Deprem Büyüklüğünün ve Yönünün Tahminlenmesi,” 2019, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://files.iam.metu.edu.tr/usak4/.