Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Muğla ve Kütahya İllerindeki Deprem Büyüklüğünün ve Yönünün Tahminlenmesi

2019-06-25
Yerkabuğundaki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halindeyayılarak geçtikleri ortamları sarsma olayına deprem denir. Deprem, önlenemeyen birdoğa olayıdır.1 Depremin büyüklüğü ise kırılan yüzeyin boyutunu ve dolayısıyla ortaya çıkanenerjinin düzeyini belirten bir ölçüdür.2 Depremin büyüklüğü, belli bir zaman dilimindekaydedilen sismogram üzerindeki deprem dalgalarının genliğinin logaritması olarak datanımlanır. (Richter-ML, mb, MS, MW). Depremler büyüklüklerine göre 6 gruba ayrılmaktadır.Bu gruplar sırasıyla çok çok şiddetli (8>=), çok şiddetli (7-7.9), şiddetli (6-6.9), ortaşiddette (5-5.9), hafif (4-4.9) ve çok hafif (<3.0) olarak tanımlanır.1 Türkiye, önemli depremkuşaklarından biri olan ve Azor Adaları’ndan başlayıp Güneydoğu Asya’ya kadar uzananAlp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Yeryuvarının en karmaşık bölgelerindenbiri olan ve deprem aktivitesinin yüksekliği ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye, güneyde kuzey ve kuzeybatıya hareket eden Afrika ve Arap plakaları ile kuzeydeki Avrasya plakalarıarasında yer almaktadır. 3 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraştırmaEnstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’ndeki kayıtlıverilere göre, Türkiye’de 30 Nisan 1911 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında 11850 adetdeprem meydana gelmiştir. 1095 deprem ile Muğla en çok deprem yaşayan il olurken, 900depremle Van, 700 depremle İzmir ve 687 depremle Kütayha, Muğla’yı takip etmektedir.11850 deprem büyüklüklerine göre incelendiğinde ise, bunların 15 tanesinin çok şiddetli, 61tanesinin şiddetli, 680 tanesinin orta şiddetli, 3668 tanesinin hafif ve geri kalan 6676 tanesininde çok hafif olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de meydana gelen çok şiddetli,şiddetli ve orta şiddetli toplam 756 deprem, meydana geldikleri tarih, zaman, enlem,boylam, şehir, bölge, yön, uzaklık, derinlik ve büyüklükleri açısından ele alınmıştır ve bununsonucunda Muğla ve Kütahya en çok orta şiddet ve üstü magnitüde sahip depremler yaşayanilk iki il olarak belirlenmiştir. Bu iki ildeki depremlere projeksiyon tutacak olan buçalışmada, depremler dağılım şekilleri, zaman göre değişimleri gibi açılardan incelenmişolup, aynı zamanda destek vektör makinesi, rastgele orman ve yapay sinir ağları gibi makineöğrenmesi teknikleri sınıflandırma amacı ile kullanılarak bu iki ilde meydana gelecekdepremin büyüklüğü ve yönleri tahminlenmiştir. Elde edilen sonuçlar büyük deprem olmariskini tetikleyen faktörlerin elde edilmesini ve depremin il içindeki gerçekleşme konumununbelirlenmesini sağlayacaktır.

Suggestions

Nehir-Deniz Etkileşiminde Kısa Süreli Sediment Form Oluşumlarının Değerlendirilmesi: Gediz ve B. Menderes Örnekleri
Kısacık, Doğan; Dondurur, Derman; Akdağ, Taylan Cihan; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Baykal, Cüneyt; Kabakoğlu, Gökhan; Akçalı, Barış(2018)
Deniz taban formları, hidrodinamik etkiler sonucu sedimentin harekete geçmesi ile olusmayabaslayan ve zaman içerisinde gelisip hareket eden dinamik sedimanter yapılardır. Birçokparametreden etkilenen bu formların olusumu ve gelisimi oldukça komplekstir. Literatürdefarklı kosullar için formül ve diyagramlar olsa da özellikle kombine akımlar altında olusandeniz taban formlarının tip ve boyutlarını tahmin eden üzerinde uzlasılmıs formül vediyagramlar henüz olusmamıstır. Projenin temel amacı, nehir-deniz etkile...
Analysis of Relations between Solar Activity, Cosmic Rays and the Earth Climate using Machine Learning Techniques
Belen, Bükem; Leloğlu, Uğur Murat; Demirköz, Melahat Bilge; Department of Earth System Science (2021-9-7)
The Earth's climate is part of a complicated system that can be affected by many different parameters, both internal and external. Important external forces on the climate are galactic cosmic rays (GCR) and the Sun. Some research has already been conducted to investigate the relationship between the climate and external forces such as the GCR and solar activity. However, the relations are quite complicated and buried into almost chaotic meteorological measurements. This thesis looks deeper into the interact...
Atmosferik basınç hareketlerine bağlı oluşan uzun Periyotlu dalgaların davranışları ve kıyılarda yükselmeler
Metin, Ayse Duha; Pelinovsky, Efim; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Tarakcioglu, Gulizar Ozyurt; Zaytsev, Andrey (2016-05-28)
Kıyılarda zaman zaman gözlenen deniz çekilmeleri ya da olağan dışı dalgaların oluşma nedeni atmosferik basıncın alansal ve zamansal değişimleri ile ilgilidir. Deniz alanının bir kısmında düşük atmosferik basıncın su seviyesinde yükselmeye neden olması, birbaşka alanda ise yüksek atmosferik basıncın su seviyesinde alçalmaya neden olması, bütün su yüzeyinde alansal deformasyona sebep olur. Bu deformasyon dalga olarak hareket eder, bazen kıyılarda büyür ve rüzgarsız ortamlarda daha belirgin olarak gözlenebilir...
Spatial Modelling of Urban Mobility Induced Air Pollution: A Case Study of Istanbul
Şenay Boyacı, Revnak; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl; Department of City and Regional Planning (2022-11-22)
Air pollution can be defined as the increase of pollutants in the atmosphere to the levels that are harmful to humans, other living organisms and the environment which occurs during production and consumption activities. The problem of air pollution is increasing all over the world as a result of various factors such as drought, topographic conditions, inversion and climatic characteristics, as well as reasons such as population growth in cities, increasing urbanization and industrialization. Similar to the...
Modelling of interaction of shock waves with analytical methods
Koç, Mesut; Aksel, Mehmet Haluk; Department of Mechanical Engineering (2022-2)
In supersonic air vehicles, specially shaped air ducts are used to supply the air with required properties to the combustion chambers. Two-dimensional supersonic flow solvers used to design such geometrical shapes have become less accurate as the geometrical shape of the air duct becomes asymmetric or flow becomes three-dimensional. This problem can be overcome by solving the interaction between shock planes using analytical methods. In this study, an analytical solution model based on principles of gas dyn...
Citation Formats
O. Özdemir and C. Yozgatlıgil, “Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Muğla ve Kütahya İllerindeki Deprem Büyüklüğünün ve Yönünün Tahminlenmesi,” 2019, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://files.iam.metu.edu.tr/usak4/.