Nehir-Deniz Etkileşiminde Kısa Süreli Sediment Form Oluşumlarının Değerlendirilmesi: Gediz ve B. Menderes Örnekleri

Download
2018
Kısacık, Doğan
Dondurur, Derman
Akdağ, Taylan Cihan
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar
Baykal, Cüneyt
Kabakoğlu, Gökhan
Akçalı, Barış
Deniz taban formları, hidrodinamik etkiler sonucu sedimentin harekete geçmesi ile olusmayabaslayan ve zaman içerisinde gelisip hareket eden dinamik sedimanter yapılardır. Birçokparametreden etkilenen bu formların olusumu ve gelisimi oldukça komplekstir. Literatürdefarklı kosullar için formül ve diyagramlar olsa da özellikle kombine akımlar altında olusandeniz taban formlarının tip ve boyutlarını tahmin eden üzerinde uzlasılmıs formül vediyagramlar henüz olusmamıstır. Projenin temel amacı, nehir-deniz etkilesim bölgelerindekombine akım alanlarının dinamiklerini ve sediment formlarının olusum mekanizmalarınıarastıracak temel bir çalısma yapmaktır. Bu baglamda, dalga ve nehir akıntısı ile olusansediment formlarının fiziksel karakterlerinin tespit edilmesi ve olusum mekanizmalarınınincelenmesi hedeflenmistir ve proje kapsamında Gediz ve B. Menderes nehir agızlarındasaha çalısmaları yapılmıstır. Saha çalısmaları kurak ve yagıslı dönemde yapılarak çalısmanınfarklı hidrodinamik kosulları kapsaması hedeflenmistir.Alınan örnek ve verilerden, arastırma kapsamında, deniz taban formlarının belirlenmesindekullanılan sedimentin özellikleri, dalga-akıntı parametreleri, askıda katı maddekonsantrasyonu, deniz suyu fiziksel özellikleri, Secchi disk derinligi, deniz taban tip veboyutları, batimetri, sonar verileri toplanmıstır. Deniz taban formlarının tip ve boyutları yerindeölçülmüs, bu ölçümler, her iki nehir agzında üç farklı zamanda dalgıç marifeti ile ve ölçeklifotograflanmıstır. Deniz taban formlarının üstten ve yandan çekilen fotografları Cografi BilgiSisteminde (CBS) metrik kartezyen koordinat sistemine oturtularak sayısallastırılmıstır.Ayrıca, deniz taban formlarını tanımlayıcı özelliklerinden bir digeri olan ve form tipininbelirlenmesinde önemli verilerden desen yapısı da yine üst görüntülemeden elde edilmistir.Mevcut tahmin modelleri kullanılarak ölçülen parametreler için kombine akımlar altında olusankısa süreli deniz taban sekillerinin boyutları hesaplanmıstır. Bu sonuçlar deniz tabansekillerinin ölçülen degerleri ile kıyaslanarak modeller performansları kıyaslanmıstır. Buna ekolarak, yine ölçülen parametreler kullanılarak mevcut faz diyagramlarından deniz tabansekillerinin tipleri tahmin edilmis ve gerçek ölçümler ile kıyaslanarak diyagramlardogrulanmıstır. Boyutsuz analiz çalısmaları yapılarak etkin parametre ve parametre gruplarıbelirlenmistir. Son olarak, anketler yapılarak alanda kullanılan teknik terimlerin türkçekarsılıkları belirlenmeye çalısılmıstır.

Suggestions

Use of calcium alginate as a coagulant in water treatment
Çoruh, Hale Aylin; Sanin, Faika Dilek; Department of Environmental Engineering (2005)
Coagulation and flocculation processes are important parts of water and wastewater treatment. Coagulation or destabilization of colloidal suspensions results in aggregation of colloidal particles by physical and chemical processes. Flocculation results in the formation of larger and settleable structures by bridging. Alginate, a polysaccharide obtained from marine brown algae, produces a gel structure when mixed with calcium ions, which is expected to be a potential coagulant in water treatment. This study ...
Ulusal Deniz Araştırmaları Programı, Kilikya- Adana Havzası kıta sahanlığı geç kuvaterner çökellerinin araştırılması projesi sonuç raporu- I
Ediger, Vedat; Okyar, Mahmut; Tekiroğlu, Eda S.; Görür, Naci; Çağatay, Namık(1999)
Kilikya-Adana Havzası kıta sahanlığı geç-Kuvaterner çekellerini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, onbir değişik transgressif depolanma ve kıyısal kum kamalanması olarak adlandırılan güncel bir depolanma bulunmuştur. Bölgeye ait tabankayanın düzensiz erozyon yüzeyine ve fay kontrollü yapılara sahip olduğu belirlenmiştir.Çalışma sahası içerisinde en yaşlı transgresif depolanmanın geç-Kuvaterner öncesi dönemde, deniz seviyesi -180 m derinlikte iken, çökeldiği açıklanmıştır.Geç-Kuvaterner döne...
A study for the development of seismic design specifications for coastal structures
Gözpınar, Erdem; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Ergin, Ayşe; Department of Civil Engineering (2003)
An evolving design philosophy for port structures in many seismically active regions reflects the observations that: -The deformations in ground and foundation soils and the corresponding structural deformation and stress states are key design parameters. -Conventional limit equilibrium-based methods are not well suited to evaluating these parameters. -Some residual deformation may be acceptable. Performance-based design is an emerging methodology whose goal is to overcome the limitations present in convent...
Geotechnical characterization and rock mass classification of the Antalya karstic rock masses
Sopacı, Evrim; Akgün, Haluk; Department of Geological Engineering (2012)
This thesis identifies the geotechnical parameters of the Antalya karstic foundation rocks (travertine/tufa), which are highly variable in nature, by means of geological observations, geotechnical site investigations, and field and laboratory geomechanics tests to examine karstic (mainly tufa) rock mass behavior. Several geotechnical parameters such as porosity, seismic wave velocity, uniaxial compressive strength, Young’s modulus, tensile strength, etc. that are thought to have significant influence on roc...
Suppression of coffee-ring effect in random optical potentials
Yardımcı, Merve Yağmur; Bek, Alpan; Department of Physics (2017)
Drying a liquid (e.g. water) drop containing uniformly dispersed microscopic particles results in the particles’ migration towards the edges of the drop; after the drop evaporates the suspended particles remain concentrated around the original drop edge. This so-called “coffee-ring” effect does not depend on the nature of the solvent or the solute; thus it is ubiquitous in nature and challenging to avoid. However, in many applications such as inkjet printing, coating and many other biological processes, the...
Citation Formats
D. Kısacık et al., “Nehir-Deniz Etkileşiminde Kısa Süreli Sediment Form Oluşumlarının Değerlendirilmesi: Gediz ve B. Menderes Örnekleri,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBd01qQXc.