Hide/Show Apps

Nehir-Deniz Etkileşiminde Kısa Süreli Sediment Form Oluşumlarının Değerlendirilmesi: Gediz ve B. Menderes Örnekleri

2018
Kısacık, Doğan
Dondurur, Derman
Akdağ, Taylan Cihan
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar
Baykal, Cüneyt
Kabakoğlu, Gökhan
Akçalı, Barış
Deniz taban formları, hidrodinamik etkiler sonucu sedimentin harekete geçmesi ile olusmayabaslayan ve zaman içerisinde gelisip hareket eden dinamik sedimanter yapılardır. Birçokparametreden etkilenen bu formların olusumu ve gelisimi oldukça komplekstir. Literatürdefarklı kosullar için formül ve diyagramlar olsa da özellikle kombine akımlar altında olusandeniz taban formlarının tip ve boyutlarını tahmin eden üzerinde uzlasılmıs formül vediyagramlar henüz olusmamıstır. Projenin temel amacı, nehir-deniz etkilesim bölgelerindekombine akım alanlarının dinamiklerini ve sediment formlarının olusum mekanizmalarınıarastıracak temel bir çalısma yapmaktır. Bu baglamda, dalga ve nehir akıntısı ile olusansediment formlarının fiziksel karakterlerinin tespit edilmesi ve olusum mekanizmalarınınincelenmesi hedeflenmistir ve proje kapsamında Gediz ve B. Menderes nehir agızlarındasaha çalısmaları yapılmıstır. Saha çalısmaları kurak ve yagıslı dönemde yapılarak çalısmanınfarklı hidrodinamik kosulları kapsaması hedeflenmistir.Alınan örnek ve verilerden, arastırma kapsamında, deniz taban formlarının belirlenmesindekullanılan sedimentin özellikleri, dalga-akıntı parametreleri, askıda katı maddekonsantrasyonu, deniz suyu fiziksel özellikleri, Secchi disk derinligi, deniz taban tip veboyutları, batimetri, sonar verileri toplanmıstır. Deniz taban formlarının tip ve boyutları yerindeölçülmüs, bu ölçümler, her iki nehir agzında üç farklı zamanda dalgıç marifeti ile ve ölçeklifotograflanmıstır. Deniz taban formlarının üstten ve yandan çekilen fotografları Cografi BilgiSisteminde (CBS) metrik kartezyen koordinat sistemine oturtularak sayısallastırılmıstır.Ayrıca, deniz taban formlarını tanımlayıcı özelliklerinden bir digeri olan ve form tipininbelirlenmesinde önemli verilerden desen yapısı da yine üst görüntülemeden elde edilmistir.Mevcut tahmin modelleri kullanılarak ölçülen parametreler için kombine akımlar altında olusankısa süreli deniz taban sekillerinin boyutları hesaplanmıstır. Bu sonuçlar deniz tabansekillerinin ölçülen degerleri ile kıyaslanarak modeller performansları kıyaslanmıstır. Buna ekolarak, yine ölçülen parametreler kullanılarak mevcut faz diyagramlarından deniz tabansekillerinin tipleri tahmin edilmis ve gerçek ölçümler ile kıyaslanarak diyagramlardogrulanmıstır. Boyutsuz analiz çalısmaları yapılarak etkin parametre ve parametre gruplarıbelirlenmistir. Son olarak, anketler yapılarak alanda kullanılan teknik terimlerin türkçekarsılıkları belirlenmeye çalısılmıstır.