Genç Futbolcularda Hızlı Ve Yavaş Tempolarda Yapılan Şınav Antrenmanlarının Üst Ekstremite Güç Ve Kuvvet Gelişimlerine Etkilerinin Ve Bu Antrenmanların Bırakılması (Detraining) Sonrası Güç Ve Kuvvet Kayıplarının Karşılaştırılması

2017-11-18
Ünlü, Gürcan
Gözübüyük, Ömer Batın
Koçak, Mehmet Settar

Suggestions

Genç Sıçanlarda Mekansal Bellekteki Bireysel Varyasyonun Moleküler Temelinin Araştırılması
Adalı, Orhan(2012)
Genç Yetişkin Bireylerin Egzersiz Öz Yeterlik ve Egzersize Bakış Açılarının Cinsiyet ve Egzersiz Davranışı Değişim Basamaklarına göre İncelenmesi
Miçooğulları, Bülent Okan; Cengiz, Cevdet; Aşçı, Fevziye Hülya; Kirazcı, Sadettin (Hacettepe Üniversitesi , 2010-06-01)
Bu çalışmanın amacı, Prochaska ve DiClemente tarafından 1984 yılında egzersiz davranışının açıklanması ve belirlenmesi amacı ile önerilen Kuramlar Üstü Model (KÜM) göz önünde bulundurularak, 18-29 yaşları arasındaki bireylerin egzersiz özyeterliklerinin ve egzersizin olumlu/olumsuz yönlerini algılama düzeylerinin cinsiyet ve egzersiz davranışı değişim basamaklarına göre karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya, 249 erkek Xyaş = 22.59 1.90 ve 257 kadın Xyaş = 21.99 1.77 toplam 506 kişi gönüllü olarak katılmıştır. K...
Four weeks of respiratory muscle training improves intermittent recovery performance but not pulmonary functions and maximum oxygen consumption (vo2 max) capacity in young soccer players
Özgider, Can; Korkusuz, Feza; Department of Physical Education and Sports (2010)
The purpose of this study was to determine the effects of 4 week respiratory muscle training (RMT) on intermittent recovery performance, pulmonary functions and maximum oxygen consumption capacity (Vo2max) of young soccer players. Eighteen young soccer player who were playing in the Turkey PAF League (league for candidate professional soccer players) from Hacettepe Sports Club with a mean age of 18.4 ± 0.8 years (ranging from 17 to 19 years) and 8.5 ± 0.7 (ranging from 7 to 9 years) years experience in socc...
Genç badminton sporcularının denge ve sezinleme zaman yetenekleri
Devrilmez, Erhan; Yapar, Ahmet; Kirazcı, Sadettin(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, genç badminton sporcularının denge, sezinleme ve reaksyion zamanlarını spor yapmayanlar ile karşılaştırmak ve literatüre katkıda bulunmaktır.
Genç Mimarların Yarışma Deneyimleri ve Yarışmaların ‘Görünür Olmayan’ Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme
Kömez Dağlıoğlu, Esin; Malkamak Kayaçetin, Berna; Batırbek, Canay (null; 2013-05-07)
Citation Formats
G. Ünlü, Ö. B. Gözübüyük, and M. S. Koçak, “Genç Futbolcularda Hızlı Ve Yavaş Tempolarda Yapılan Şınav Antrenmanlarının Üst Ekstremite Güç Ve Kuvvet Gelişimlerine Etkilerinin Ve Bu Antrenmanların Bırakılması (Detraining) Sonrası Güç Ve Kuvvet Kayıplarının Karşılaştırılması,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73251.