Genç Futbolcularda Hızlı Ve Yavaş Tempolarda Yapılan Şınav Antrenmanlarının Üst Ekstremite Güç Ve Kuvvet Gelişimlerine Etkilerinin Ve Bu Antrenmanların Bırakılması (Detraining) Sonrası Güç Ve Kuvvet Kayıplarının Karşılaştırılması

2017-11-18
Ünlü, Gürcan
Gözübüyük, Ömer Batın
Koçak, Mehmet Settar
Citation Formats
G. Ünlü, Ö. B. Gözübüyük, and M. S. Koçak, “Genç Futbolcularda Hızlı Ve Yavaş Tempolarda Yapılan Şınav Antrenmanlarının Üst Ekstremite Güç Ve Kuvvet Gelişimlerine Etkilerinin Ve Bu Antrenmanların Bırakılması (Detraining) Sonrası Güç Ve Kuvvet Kayıplarının Karşılaştırılması,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73251.