Genç Sıçanlarda Mekansal Bellekteki Bireysel Varyasyonun Moleküler Temelinin Araştırılması

Download
2012

Suggestions

Genç Futbolcularda Hızlı Ve Yavaş Tempolarda Yapılan Şınav Antrenmanlarının Üst Ekstremite Güç Ve Kuvvet Gelişimlerine Etkilerinin Ve Bu Antrenmanların Bırakılması (Detraining) Sonrası Güç Ve Kuvvet Kayıplarının Karşılaştırılması
Ünlü, Gürcan; Gözübüyük, Ömer Batın; Koçak, Mehmet Settar (2017-11-18)
Inheritance of wood specific gravity and its genetic correlation with growth traits in young pinus brutia progenies
Yıldırım, Kubilay; Kaya, Zeki; Department of Biotechnology (2008)
In long term, to discover the genes responsible for wood production, genetic control of wood specific gravity (WSG) in Pinus brutia Ten. (Turkish red pine) open pollinated Ceyhan progeny trial, which was established with the seeds collected from 168 clones originated from six clonal Turkish red pine seed orchards was studied. Wood samples were taken by destructive sampling during the rouging of this trial at the age of seven. Specifically; (1) to examine the magnitude of family differences and its component...
Genç Yetişkinlikte Ayrılık: Romantik İlişkilerde Ayrılık Nedenlerinin Incelenmesi
Terzi, Hilal (2022-06-30)
Genç Yetişkin Bireylerin Egzersiz Öz Yeterlik ve Egzersize Bakış Açılarının Cinsiyet ve Egzersiz Davranışı Değişim Basamaklarına göre İncelenmesi
Miçooğulları, Bülent Okan; Cengiz, Cevdet; Aşçı, Fevziye Hülya; Kirazcı, Sadettin (Hacettepe Üniversitesi , 2010-06-01)
Bu çalışmanın amacı, Prochaska ve DiClemente tarafından 1984 yılında egzersiz davranışının açıklanması ve belirlenmesi amacı ile önerilen Kuramlar Üstü Model (KÜM) göz önünde bulundurularak, 18-29 yaşları arasındaki bireylerin egzersiz özyeterliklerinin ve egzersizin olumlu/olumsuz yönlerini algılama düzeylerinin cinsiyet ve egzersiz davranışı değişim basamaklarına göre karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya, 249 erkek Xyaş = 22.59 1.90 ve 257 kadın Xyaş = 21.99 1.77 toplam 506 kişi gönüllü olarak katılmıştır. K...
Genç Homoseksüel Kız Vakası
Uçar, Selin (Nobel Yayın Dağıtım, 2021-12-01)
Citation Formats
O. Adalı, “Genç Sıçanlarda Mekansal Bellekteki Bireysel Varyasyonun Moleküler Temelinin Araştırılması,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVNU5EazU.