Turkish Vision for Science Technology and Innovation Pakistan YÖK üyelerine sunum yapıldı

2016-11-04
Hacialioglu, Salih
Evis, Zafer

Suggestions

European Side of Istanbul Master Plan / Istanbul Avrupa Ciheti Nazım Planı
Bilsel, Fatma Cânâ (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2010-01-01)
Uluslararası İklim Değişikliği Müzakereleri ve Türkiye: Paris İklim Anlaşması Süreci
Güneş, Şule; Savaşan, Zerrin (2017-07-05)
Türk İnşaat Sektörünün Rekabet Analizi
Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem (null; 2001-11-03)
The Masonry Techniques of a Historical Bridge in Hypokremnos (İçmeler)
Uygun Gençer, Funda; Hamamcıoğlu Turan, Mine (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-6-15)
This study focuses on characteristics of a historical bridge in Icmeler, Urla, Izmir. Urla, a historical settlement on the west of Izmir, has been part of a commercial network between Karaburun, Cesme and Anatolia throughout history. The aim is to understand the construction technique and material usage in Hypokremnos Bridge and identify a possible sequence of the original construction. The linear bridge was constructed by using masonry technique. It has three openings with various sizes and supported with ...
İstanbul Astro-jeodezik Test Ağında Sayısal Zenit Kamera Sistemi Gözlemleri
Halıcıoğlu, Kerem ; Özlüdemir, M. Tevfik ; Deniz, Rasim ; Özener, Haluk ; Albayrak, Müge ; Uluğ, Raşit; Başoğlu, Burak (2017-04-24)
GNSS tekniği ile elde edilen elipsoidal yüksekliklerin pratik (ortometrik) yüksekliklere dönüştürülmesi için gerekli ulusal ve yerel geoit modelleri, farklı tekniklerin sağladığı verilerden yararlanılarak geliştirilmektedir. Bu veriler, jeodezik, gravimetrik ve astro-jeodezik yöntemlerle elde edilmekte; bu süreçlerde gravite ölçüleri, astro-jeodezik çekül sapmaları, GNSS/Nivelman verileri, uydu gravite verileri, uydu altimetre verileri ve bu verilerin kombinasyonları ile üretilen jeopotansiyel modeller kull...
Citation Formats
S. Hacialioglu and Z. Evis, “Turkish Vision for Science Technology and Innovation Pakistan YÖK üyelerine sunum yapıldı,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73304.