Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Etkili Öğretim Seminerleri Hakkındaki Görüşleri

2010-01-01
Çevik, Rafet
Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe
Gürbüz, Tarkan
Çağıltay, Kürşat
Öğretim teknolojileri, uygun kullanıldıkları takdirde öğrencilere çeşitli öğrenme imkânları sunarak, öğretim kaynaklarını çeşitlendirmekte, öğrenim kalitesini arttırmakta ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Bu katkının yüksek öğretime aktarılabilmesi için öğretim teknolojilerinin derslere entegre edilmesi ve öğretim üyeleri tarafından etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda özellikle yurtdışında üniversiteler bünyesinde çeşitli destek merkezleri kurulmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde de 2005 yılında Rektörlüğe bağlı Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi kurulmuştur. Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi tarafından düzenlenen etkili öğretim seminerlerinin öğretim elemanları tarafından nasıl değerlendirildiği ve ne kadar yararlı bulunduğunun belirlenmesi, gelecekte düzenlenecek seminerlerin kalitesini ve verimliliğini arttırabilmek açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada katılımcıların geri bildirimleri derlenerek seminerlerin ihtiyaçları ne kadar karşıladığı ve verimliliği değerlendirilmiştir. Geri bildirimlerde katılımcıların seminerlerden genellikle memnun ayrıldıkları gözlenmektedir. Üniversitelerin, “kaliteli eğitim” amacıyla öğrencilerine ve öğretim üyelerine teknolojik altyapı dâhilinde sunması gereken içeriğin öğretim teknolojileri destek ofisi ve benzeri ofisler tarafından sağlanabileceği açıktır. Etkili eğitim, üniversitelerin temel amacı ve öğretim sürecinin her aşamasında desteklenmesi gereken bir öneme sahiptir.
Citation Formats
R. Çevik, N. A. Gürel Köybaşı, T. Gürbüz, and K. Çağıltay, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Etkili Öğretim Seminerleri Hakkındaki Görüşleri,” Trabzon, Turkey, 2010, p. 255, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: 0.