Orta Doğu Teknik Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri Projesi deneyimleri

Download
2010-02-01
Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe
Çevik, Rafet
Çağıltay, Kürşat
Gürbüz, Tarkan
Açık Ders Malzemeleri, herkesin kullanımına açık ve dijital ortamda yayınlanan yüksek kaliteli eğitsel kaynaklardır. Bu uygulama 2001 yılında MIT tarafından başlatılmış ve takip eden yıllarda tüm dünyaya yayılmıştır. 2005 yılında kurulan Uluslararası Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu’nun ardından 2007 yılında Türkiye’de de Ulusal Açık Ders Malzemeleri konsorsiyumu kurulmuştur. Konsorsiyumun kurulum aşamasından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) aktif bir üye olarak çalışmalara katılmaktadır ve ders malzemelerini sunmak için kendi Açık Ders Malzemeleri sistemini kurmuştur. Bu bağlamda, bu bildirinin amacı ODTÜ Açık Ders Malzemeleri çalışmalarını ve bu süreçte kazanılan deneyimleri diğer üniversitelerimiz ile paylaşmaktır.
Citation Formats
N. A. Gürel Köybaşı, R. Çevik, K. Çağıltay, and T. Gürbüz, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri Projesi deneyimleri,” presented at the Akademik Bilişim (2010), Muğla, Türkiye, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70639.