Orta Doğu Teknik Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri Projesi deneyimleri

Download
2010-02-01
Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe
Çevik, Rafet
Çağıltay, Kürşat
Gürbüz, Tarkan
Açık Ders Malzemeleri, herkesin kullanımına açık ve dijital ortamda yayınlanan yüksek kaliteli eğitsel kaynaklardır. Bu uygulama 2001 yılında MIT tarafından başlatılmış ve takip eden yıllarda tüm dünyaya yayılmıştır. 2005 yılında kurulan Uluslararası Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu’nun ardından 2007 yılında Türkiye’de de Ulusal Açık Ders Malzemeleri konsorsiyumu kurulmuştur. Konsorsiyumun kurulum aşamasından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) aktif bir üye olarak çalışmalara katılmaktadır ve ders malzemelerini sunmak için kendi Açık Ders Malzemeleri sistemini kurmuştur. Bu bağlamda, bu bildirinin amacı ODTÜ Açık Ders Malzemeleri çalışmalarını ve bu süreçte kazanılan deneyimleri diğer üniversitelerimiz ile paylaşmaktır.
Akademik Bilişim (2010)

Suggestions

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Etkili Öğretim Seminerleri Hakkındaki Görüşleri
Çevik, Rafet; Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe; Gürbüz, Tarkan; Çağıltay, Kürşat (2010-01-01)
Öğretim teknolojileri, uygun kullanıldıkları takdirde öğrencilere çeşitli öğrenme imkânları sunarak, öğretim kaynaklarını çeşitlendirmekte, öğrenim kalitesini arttırmakta ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Bu katkının yüksek öğretime aktarılabilmesi için öğretim teknolojilerinin derslere entegre edilmesi ve öğretim üyeleri tarafından etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda özellikle yurtdışında üniversiteler bünyesinde çeşitli destek merkezleri kurulmuştur. Or...
B4C un termal plazma yöntemi ile sentezlenmesi
Öztürk, Tayfur(2017-12-31)
Bor karbür sahip olduğu yüksek sertlik, düşük yoğunluk gibi üstün özelliklerinden dolayı, zırh malzemesi ve benzeri uygulamalar için dikkat çeken bir malzemedir. Bor karbürün bu avantajları aynı zamanda üretiminde de zorluklarını oluşturmaktadır. Çoğu kez karbotermik reaksiyonla yapılan üretim nispeten iri B4C parçacıkları vermekte, bu durum sinterlemede ciddi zorluklar yaratmaktadır. Bu zorlukları aşmak üzere önerilen çalışmada B4C'nin termal plazma ile nanoboyutlu parçacıklar olarak üretimi ele a...
Katmanlı İmalat (3 Boyutlu Baskı) Yönteminin Seramik Malzeme Üretime Uygulanması
Çınar, Simge(2018-12-31)
Son yıllarda hızla gelişen 3 boyutlu baskı olarak da bilinen katmanlı imalat yöntemleri, başka tekniklerle mümkün olmayacak seviyede incelik ve detaylarda şekiller üretebilmesi gibi birçok teknik avantajın yanı sıra hızlıca sanayiye uyarlanabilmesi açısından da teknik ve ileri seramiklerin üretiminde önemli bir fırsat sunmaktadır. Seramik sektöründeki 3D baskı yöntemlerinin kullanımı şu an araştırma ve prototip geliştirme seviyesinde olmakla birlikte mevcut çalışmalar da kısıtlı malzeme grubu ve ürün için u...
Oksit Nanotozların Isıl Plazma Püskürtme Yöntemi ile Sentezi
Çınar, Simge(2018-12-31)
İleri ve teknik seramik sektörlerinde ülkemizde üretim çeşitliliğin arttırılması sadece bilimsel değil, stratejik olarak da önem arz etmektedir. Bu malzemelerin bir çoğunu üreten sanayimiz mevcut olmamakla birlikte, üretilmesi için gerekli yüksek kalitedeki hammaddeler açısından da dışa bağımlı konumdadır. Bu proje nanoteknoloji endüstrisinde kullanılabilecek mükemmel küresellikte, birbirlerinden ayrık ve yüksek saflıkta seramik nanotozlarının üretimini amaçlamaktadır. Bu kalitedeki nanotozların üretimi old...
Assessing the potential of rainwater harvesting system at the Middle East Technical University – Northern Cyprus Campus
Harb, Rayaan; Akıntuğ, Bertuğ; Computer Engineering (2015-8)
Rainwater harvesting system (RWHS), where runoff from roofs and impervious areas is collected and utilized, is a prominent solution to deal with water scarcity by conserving available water resources and the energy needed to deliver water to the water supply system. The impact of climate change on water resources can also be reduced by rainwater harvesting. RWH is becoming an important part of the sustainable water management around the world. The Eastern Mediterranean countries with semi-arid climate obtai...
Citation Formats
N. A. Gürel Köybaşı, R. Çevik, K. Çağıltay, and T. Gürbüz, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri Projesi deneyimleri,” presented at the Akademik Bilişim (2010), Muğla, Türkiye, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70639.