Faul: FIFA'nın Karanlık Yüzü

2007-05-01

Suggestions

Gürcistan: De Jure Üniter, De Facto Parçalı
Aydıngün, Ayşegül (AKM, 2012-01-01)
Agilitymod: a software agility reference model for agility assessment
Özcan Top, Özden; Demirörs, Onur; Department of Information Systems (2014)
Agile software development methodologies have gained significant interest in IT community proposing solutions to problems of traditional, plan-driven software development approaches. However, not every organization that tries to adopt agile methods succeeds, that is mostly because practitioners misinterpret the agile values, principles or practices during the adoption and transformation or see a single agile method as a complete solution to all problems. There is a gap in the field to assist software organi...
Ürün ve Süreç Tasarım Parametre Optimizasyonu
Köksal, Gülser (null; 2015-09-09)
Ürün ve süreçlerin kalitesini en çok tasarımları etkiler. Ürünlerin hem ortalamada müşteriyi memnun edecek kalite düzeyinde, hem de koşullar ne olursa olsun bir birimden diğerine az değişkenlik gösterecek şekilde geliştirilmesi zordur. Burada tasarımcının karşılaştığı ikilemlerin giderilmesinde yaratıcı problem çözme ve optimizasyon önemli bir rol oynar. Alışılmış ürün geliştirme yaklaşımında, tasarımcı kontrolünde olan ürün/süreç parametrelerinin değerlerini belirlerken, ortalama kalite performansını hedef...
Freud'dan Lacan'a Kaygı
Hekimoğlu, Eylül C.; Bilik, Münevver Zuhal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-10-26)
Lacan’ın kaygı hakkındaki görüşleri Freud’un “Ketlemeler, Semptom ve Kaygı” adlı çalışması etrafında şekillenmektedir. Bu çalışma Lacan’ın Kaygı adını verdiği onuncu seminerine bağlı kalarak, Freud ve Lacan’ın kaygı hakkındaki görüşleri arasındaki ayrımlara ve ortak noktalara odaklanmıştır. Lacan, Freud’dan farklı olarak kaygının eksiğin eksik olmasıyla ilişkili olduğunu söylemektedir. Bu bağlamda bu çalışmada kaygı, öznenin oluşumunda arzu ve jouissance ilişkisi üzerinden açıklanmıştır. Freud’a göre kaygın...
Ar-Ge ve Yenilik
Çakır, Serhat(2012)
Basic concepts on RandD and Innovation, Innovations Systems, Performance Indicators.
Citation Formats
E. Derviş Öztürk, Faul: FIFA’nın Karanlık Yüzü. 2007.