Freud'dan Lacan'a Kaygı

2020-10-26
Hekimoğlu, Eylül C.
Bilik, Münevver Zuhal
Lacan’ın kaygı hakkındaki görüşleri Freud’un “Ketlemeler, Semptom ve Kaygı” adlı çalışması etrafında şekillenmektedir. Bu çalışma Lacan’ın Kaygı adını verdiği onuncu seminerine bağlı kalarak, Freud ve Lacan’ın kaygı hakkındaki görüşleri arasındaki ayrımlara ve ortak noktalara odaklanmıştır. Lacan, Freud’dan farklı olarak kaygının eksiğin eksik olmasıyla ilişkili olduğunu söylemektedir. Bu bağlamda bu çalışmada kaygı, öznenin oluşumunda arzu ve jouissance ilişkisi üzerinden açıklanmıştır. Freud’a göre kaygının sebebi kastre olma korkusu iken, Lacan’a göre kaygının sebebi kastre olamama korkusu, dolayısıyla da anne tarafından yutulma riskidir. Bu anlamda, kaygı Başka’nın arzusu ile doğrudan ilişkilidir. Özne, Başka’nın bakışında nasıl göründüğünü bilmediği bir noktada, “Benden ne istiyor?” sorusunu sorduğu anda kaygılanmaktadır. Bu bağlamda, Lacan “Kaygının nesnesi yok değildir.” diyerek kaygının nesnesinin küçük a nesnesi olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışmada hem kaygının nesnesi hem de arzunun nesne nedeni olan küçük a nesnesinin doğası, kaygıyla olan ilişkisi üzerinden ele alınmıştır. Bununla birlikte, fobi, fetişizm, eyleme dökme ve eyleme geçme kavramları kaygı karşısında koruyucu mekanizmalar olmaları üzerinden ele alınmış; Lacanyen klinik yapılar olan nevrozda, perversiyonda ve psikozda kaygının nasıl deneyimlendiği ve bu yapıların kaygıyla başa çıkmak için kullandığı mekanizmalar vaka örnekleri üzerinden incelenmiştir.

Suggestions

Borç Yenileme Kararlarında Likidite ve İflas Risklerinin Etkisi
Danışoğlu, Seza; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande; Güner, Zehra Nuray(2017-12-31)
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmada He ve Xiong (2012) ile Diamond ve He (2014) çalışmalarında Myers’ın (1977) ortaya attığı borç sarkması kavramına getirilen eleştiri ele alınacaktır. Çalışmanın verileri 2007-2009 küresel krizinden farklı derecelerde etkilenen piyasalardan alınarak adı geçen iki teorik çalışmada öne sürülen kavramlar görgül olarak test edilecek ve birden fazla piyasadan elde edilecek bulguları karşılaştırmak ve teorilerin evrensel geçerliliği olup olmadığını ortaya koymak mü...
Yüksek Teknoloji Alanındaki KOBİ'lerin Sosyal Sermaye Oluşumunun Çok Yönlülüğe Etkisi
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı(2016-12-31)
ODTÜ Teknokent’teki firmalar incelenerek bu parktaki teknoloji firmalarının ikili ve ağ bazlı ilişkileri, örgütsel çift yönlülük seviyeleri, başarıları ve bunların arasındaki ilişki ölçülecektir. Özetle çalışmanın temel araştırma konuları aşağıdaki gibidir:1. Çift yönlülük (ambidexterity) kavramının temel uygulama alanlarından yola çıkarak çift yönlülük kavramının tanımı nasıl yapılmalıdır?2. Teknoparklarda yer alan teknoloji firmaları için çift yönlülüğün önemi nedir?3. Teknoparklarda yer alan teknoloji fi...
Thomson Reuters Firmasının “EIKON and Datastream” İsimli Veri Hizmetinin Satın Alınması
Danışoğlu, Seza; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande; Güner, Zehra Nuray(2015-12-31)
Bu projenin amacı Fakültemiz İşletme ve İktisat Bölümleri’nin yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler ile aynı bölümlerde öğretim üyeliği yapan akademisyenlerin araştırma ve yurtdışı yayın potansiyellerini arttırmaktır. Günümüzde uluslararası finansal ve ekonomik verilere erişim, SSCI gibi tarama endekslerinde yer alan akademik dergilerde yayın yapabilme olasılığını arttırmaktadır. Bu kapsamdaki verilere erişim olduğunda, akademik çalışmalar ülkeler ve bölgeler arasında karşılaştırm...
Fiyat Marjı Kuralının Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hisse Senetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray(2016-12-31)
Fiyat marjı kuralı hisse senedi piyasalarının ilginç özelliklerinden birisidir. Dünyadaki bazı borsalarda gün içinde ya da seans süresince hisse senedi fiyatlarının en fazla ne kadar değişebileceği konusunda sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamaların temel amacı değişik nedenlerle paniklemiş olan yatırımcılara rasyonel bir değerlendirme yapabilmeleri için zaman tanıyarak fiyatlardaki oynaklığı kontrol altına almaktır. Akademik yazındaki kimi çalışmalar büyük ve küçük bazı borsa krizlerinin fiyat marjı ku...
Finnet Elektronik Yayıncılık Data İletişim San. Tic. Ltd. Şti. Firmasının “Finnet Analiz Excel Modülü”, “Queenstocks Professional”, “Finnet Haber Analiz” ve “StocKKeys” İsimli Veri Hizmetlerinin Satın Alınması
Danışoğlu, Seza; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande; Güner, Zehra Nuray(2015-12-31)
Bu projenin amacı Fakültemiz İşletme Bölümü’nün yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler ile aynı bölümde öğretim üyeliği yapan akademisyenlerin araştırma ve yurtdışı yayın potansiyellerini arttırmaktır. Günümüzde ulusal ve uluslararası finansal verilere sağlıklı ve kolay erişim, SSCI gibi tarama endekslerinde yer alan akademik dergilerde yayın yapabilme olasılığını arttırmaktadır. Katıldığımız kongrelerde ve izlediğimiz akademik yayınlarda Türkiye’de araştırma yapan akademisyen ve y...
Citation Formats
E. C. Hekimoğlu and M. Z. Bilik, “Freud’dan Lacan’a Kaygı,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 7, no. 3, pp. 336–367, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/57515/761464.