Ürün ve Süreç Tasarım Parametre Optimizasyonu

2015-09-09
Ürün ve süreçlerin kalitesini en çok tasarımları etkiler. Ürünlerin hem ortalamada müşteriyi memnun edecek kalite düzeyinde, hem de koşullar ne olursa olsun bir birimden diğerine az değişkenlik gösterecek şekilde geliştirilmesi zordur. Burada tasarımcının karşılaştığı ikilemlerin giderilmesinde yaratıcı problem çözme ve optimizasyon önemli bir rol oynar. Alışılmış ürün geliştirme yaklaşımında, tasarımcı kontrolünde olan ürün/süreç parametrelerinin değerlerini belirlerken, ortalama kalite performansını hedeflenen düzeye getirecek çözümler bulmaya odaklanılır. Değişkenliği azaltmak için ise maliyetli kontrol yaklaşımları tercih edilebilir. Oysa sadece tasarım parametrelerinin farklı düzeylerini seçerek hem ortalamada hedeflenen performansı gösteren hem de kontrol edilmesi güç değişkenliğe duyarsız olacak tasarımlar geliştirmek mümkündür. Bu derste, söz konusu tasarımların istatistiksel deney tasarımı, veri analizi, yanıt yüzeyi modelleme ve optimizasyon yoluyla nasıl elde edilebileceği üzerinde durulacaktır. Tasarım parametrelerinin en uygun değerlerinin bulunmasında izlenen yaklaşımlar ve araştırma konularına değinilecektir.
Citation Formats
G. Köksal, “Ürün ve Süreç Tasarım Parametre Optimizasyonu,” presented at the 35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (9 - 11 Eylül 2015), Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88103.