Ürün ve Süreç Tasarım Parametre Optimizasyonu

2015-09-09
Ürün ve süreçlerin kalitesini en çok tasarımları etkiler. Ürünlerin hem ortalamada müşteriyi memnun edecek kalite düzeyinde, hem de koşullar ne olursa olsun bir birimden diğerine az değişkenlik gösterecek şekilde geliştirilmesi zordur. Burada tasarımcının karşılaştığı ikilemlerin giderilmesinde yaratıcı problem çözme ve optimizasyon önemli bir rol oynar. Alışılmış ürün geliştirme yaklaşımında, tasarımcı kontrolünde olan ürün/süreç parametrelerinin değerlerini belirlerken, ortalama kalite performansını hedeflenen düzeye getirecek çözümler bulmaya odaklanılır. Değişkenliği azaltmak için ise maliyetli kontrol yaklaşımları tercih edilebilir. Oysa sadece tasarım parametrelerinin farklı düzeylerini seçerek hem ortalamada hedeflenen performansı gösteren hem de kontrol edilmesi güç değişkenliğe duyarsız olacak tasarımlar geliştirmek mümkündür. Bu derste, söz konusu tasarımların istatistiksel deney tasarımı, veri analizi, yanıt yüzeyi modelleme ve optimizasyon yoluyla nasıl elde edilebileceği üzerinde durulacaktır. Tasarım parametrelerinin en uygun değerlerinin bulunmasında izlenen yaklaşımlar ve araştırma konularına değinilecektir.
35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (9 - 11 Eylül 2015)

Suggestions

A User-centred Materials Selection Approach for Product Designers
Van Kesteren , Ilse (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
In the materials selection process of user-centred design projects, the emphasis shifts from technology towards user-interaction aspects of products. Materials form the interface of the product with the user and influence the sense of quality, pleasantness of interaction, personality of the product, and the way it can be used. The human senses, as the interface of the user, play essential roles in this interaction. A new materials selection model has been created for the purpose of understanding the c...
Construing product materials: developing senso-attitudinal maps through repertory grid technique
Derviş, Barış; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Department of Industrial Design (2021-1-6)
Designing material and product experiences is a complex process that requires a comprehensive understanding over subjective dimensions such as cultural and psychological backgrounds of the individual, multisensory relations, and product contexts. It is becoming more essential for a designer to understand how materials are perceived. There is a growing need for designers to achieve information sources that represent idiosyncratic data of the user anticipations towards perceived material qualities in particul...
Kullanıcıların Duyusal Ürün Deneyimlerini Değerlendirme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma Kurgusu
Coşkun, Merve; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Ürün deneyimi, ürün-kullanıcı etkileşimi sonucu zamanla şekillenen çok katmanlı ve karmaşık bir yapıdan oluşmaktadır. Duyuların tasarımda merkez alındığı ürün deneyimi ya da başka bir deyişle, duyusal ürün deneyimi de bu bütünün en önemli katmanlarından biri olup, ürünün kullanıcı tarafından algılanması, yorumlanması ve deneyimlenmesini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışma, ürün kullanımı esnasında özellikle işleve yönelik ürün etkileşimlerinden doğan duyusal deneyimlere odaklanmakt...
Elektroeğirme Yöntemi ile Nanolif Bazlı Aktif Ambalaj Malzemesi Geliştirilmesi Ve Gıda Validasyonu
Uyar, Tamer; Şümnü, Servet Gülüm; Ayhan, Zehra; Şahin, Serpil(2018)
Nanolif elde etmek için kullanılan yöntemler arasında elektroegirme, düzenek kurulumununbasit ve ucuz olması ve kısa islem süresi ile öne çıkmaktadır. Elektroegirme yöntemi ilesentetik maddelerden nanolif üretimi yaygınken, son yıllarda biyopolimer esaslı nanolifüretimine olan ilgi artmıstır. Bu sebeple, ilk olarak farklı konsantrasyonlarda hazırlananbezelye unu, mercimek unu, soya proteini ve hidroksipropil metil selüloz (HPMC) bazlıçözeltilerin reolojik özellikleri ve çözelti iletkenlikleri ölçülmüstür. D...
Finite element modelling of defective carbon nanotube reinforced polymer composites
Özel, Coşkun Kağan; Esat, Volkan; Sustainable Environment and Energy Systems (2019-8)
Carbon nanotubes (CNTs) attract significant attention being one of the superior engineering materials that possess exceptional material properties. One of the uses of carbon nanotubes is as reinforcements in a polymer matrix to form Carbon Nanotube Reinforced Polymer (CNTRP) composites. CNTRPs are lightweight structures with enhanced mechanical properties due to CNT addition. It is well known that CNTs do not usually exist in perfect structural form. They possess defects such as vacancies or Stone-Wales (SW...
Citation Formats
G. Köksal, “Ürün ve Süreç Tasarım Parametre Optimizasyonu,” presented at the 35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (9 - 11 Eylül 2015), Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88103.