Eğitimci Gözüyle Anne-Baba, Öğretmen ve Çocuk: Okul Öncesi Eğitimde bir FeTeMM Uygulama Değerlendirmesi. .

2016-09-28
Demircan, Hasibe Özlen
Disiplinler arası eğitim yeni bir yaklaşım olmasa bile son yıllarda etkisi literatürde ve okullardaki uygulamalarda daha fazla hissedilmeye başlamıştır (Ciminli, Sülün & Sanalan, 2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bir arada öğrenmek hedefi ile kullanıldığı FeTeMM eğitimi, fen, teknoloji, matematik ya da mühendislik gibi tek bir alan bilgisi dışında bahsedilen bütün alanların içinde olduğu, disiplinler arası yaklaşıma bir örnektir (Corlu, Capraro, & Capraro, 2014). Erken çocukluk döneminden itibaren, dahası çocuklar kurcalayıp-tamir etmeye çalışıp incelemeye başladıkları andan itibaren onlar için bilim serüveni başlar. Okul öncesi dönem çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bir arada bulunduğu öğrenme ortamlarında bulunması onların sorgulayarak öğrenmelerini sağlaması bakımından önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı bir bilim fuarında okul öncesinde FeTeMM uygulamalarına yönelik olarak geliştirilen etkinlikler-materyaller standında yapılan uygulamalar sürecinde etkinlikleri geliştirip toplum (anne-baba, eğitimciler ve çocuklar) ile paylaşan bir grup eğitimci’nin etkinlik sonrası deneyimlerini incelemektir. Bu araştırma çocukların yaşantılarında, yeni bir eğitim yöntemi olan ve Türkiye’de okul öncesi dönemde pek sık uygulamaları ile karşılaşılamayan FeTeMM etkinlikleri ile kısa bir yer alan eğitimcilerin, çocukların çevresindeki bireyler ile (sınıf dışında) bilim yapma sürecinde kazanmış olabilecekleri farkındalıklarına ulaşmayı hedeflemektedir
Citation Formats
H. Ö. Demircan, “Eğitimci Gözüyle Anne-Baba, Öğretmen ve Çocuk: Okul Öncesi Eğitimde bir FeTeMM Uygulama Değerlendirmesi. .,” presented at the 12. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (28-30 Eylül 2016), Trabzon, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73508.