Mimarlığın Kimlik Sorunsalında Farklı Birliktelik İlişkileri Üzerine Bir Okuma

2007-05-20

Suggestions

Mimarlığın Metinsel Temsilinde Retorik İnşa: Usûl-i Mi’mârî-i Osmanî
Durmuş, Serap ; Öymen Gür, Şengül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-6-15)
Bu çalışmanın odağını oluşturan metin, 1873 yılında Osmanlı yazarları tarafından Viyana Dünya Sergisi için hazırlanan ve Osmanlı mimarisinin tarih ve kuramı üzerine yazılmış ilk eser olan “Usûl-i Mimâri-i Osmânî”dir. Metin, “retorik” (belâgat/söz bilimi, söylem sanatı) üzerine yapılan kuramsal incelemelerden oluşturulan metodoloji çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma 1873’te yayımlanan Usûl-i Mimâri-i Osmânî’yi; Türk mimarisi üzerine ilk söylem geliştirme girişimi, dolayısıyla mimari kuram denemesi olarak de...
Autonomy of architecture: analysis of transformation of Bodrum built environment via design codes
Özhisar, Hatice Özgül; Sargın, Güven Arif; Department of Architecture (2016)
The design codes of the physical plans have created a global tourism destination with exaggerated and deteriorated building stock in Bodrum under the neoliberal policies of Turkey. Bodrum that had traditional houses in 1970s has transformed into a commodity for tourism and construction industry. The study sets out to investigate the autonomy of architecture within the consumption age with reference to the housing types defined by the plan codes. The content of this study is to explore the design codes addre...
Mimarlığa Yeniden Sosyal Sorumluluk Kazandırma Arayışı Venedik 2016
Güzer, Celal Abdi (2016-11-01)
Textual readings of architecture: orienting semiosphere /
Eşingen, Günce; Savaş Sargın, Ayşen; Department of Architecture (2014)
Architectural discourse has been affected by the paradigmatic shift in linguistics that has been cultivated since 1960s. The so-called “linguistic paradigm” in architecture has been playing a significant role in the constitution of architectural discourse and motivating architects to realize new strategies for the production of architectural form, not to say style. This thesis is an inquiry into the disciplinary formation of architecture with its relation to culture at large, where architecture is located i...
Mimarlığı Israrla Siyaseten Okumak: Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne Atfen
Sargın, Güven Arif (2017-09-01)
Citation Formats
E. Kömez Dağlıoğlu, “Mimarlığın Kimlik Sorunsalında Farklı Birliktelik İlişkileri Üzerine Bir Okuma,” 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73936.