Sınıf öğretmeni adaylarının prizma bilgileri: tanım ve örnekler oluşturma

2013-04-01
Gökbulut, Yasin
Ubuz, Behiye
This study aimed to investigate prospective primary teacher’s knowledge on prism by exploring the definitions and examples generated by them. Four prospective teachers participated in the study. The five open ended questions used in the study as the data collection tool require drawing an example, explaining the properties, drawing different examples, constructing different definitions, and constructing examples from daily life related to prism. Definitions and examples generated by the participants about prism were analyzed based on accessibility, correctness, richness, and generality criteria (Zazkis & Leikin, 2008). As a result of the analysis, participants' knowledge related to the prism was found to be inadequate. The findings also inform that the mathematics lessons content in the primary teacher teaching program must be looked over in the perspective of generating definitions and examples.
İlköğretim Online

Suggestions

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Piramit Bilgileri Tanım ve Örnekler Oluşturma
Ubuz, Behiye (2015-08-01)
Bu araştırma, son sınıfda bulunan sınıf öğretmeni adaylarının piramit kavramına ilişkin bilgilerini, oluşturdukları tanım ve örneklendirmeleri inceleyerek ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması (örnek olay) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki bir devlet üniversitesinde Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde son sınıfta öğrenim gören 2’si kız 2’si erkek toplam 4 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada kull...
Pre-service classroom teachers’ perceived competencies on education for sustainable development /
Soysal, Neşe; Akar, Hanife; Department of Educational Sciences (2016)
The purpose of this study was to analyze pre-service classroom teachers’ perceived competencies on Education for Sustainable Development (ESD). For this purpose, first, attitudes of pre-service classroom teachers towards Sustainable Development (SD) were examined; then, their perceived competencies regarding ESD were investigated. Finally, the curriculum of classroom teachers was analyzed to see if it reflected learning opportunities for development of the competencies. In this study, a mixed methods sequen...
Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları
Öztekin, Ceren; Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Pre-Service Physics and Chemistry Teachers' Conceptual Integration of Physics and Chemistry Concepts
Tuysuz, Mustafa; BEKTAŞ, Oktay; Geban, Ömer; Öztürk, Gökhan; Yalvac, Bugrahan (2016-06-01)
This study examines the pre-service teachers' opinions about conceptual integration (CI) and their understanding of it. A qualitative phenomenology design was used in the study. Data was collected through in-depth semi-structured interviews comprising ten guiding questions. Three pre-service physics and three pre-service chemistry teachers participated conveniently in the study. While the pre-service chemistry teachers took a course regarding the CI explicitly taught, the pre-service physics teachers were n...
Elementary school teachers' views about their implementation of the assessment techniques recommended in the new mathematics curriculum
Uçar, Nihan; Çakıroğlu, Erdinç; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2007)
The purpose of this study was to investigate the views of elementary school teachers about their implementation of assessment techniques recommended in the new mathematics curriculum. The study was conducted with 306 elementary school teachers from 29 public schools in Kırıkkale, Malatya and Ankara in the 2006-2007 academic year. ‘Opinions about Assessment Questionnaire’ was used as the instrument for assessing the opinions of the teachers about assessment techniques offered in new mathematics curriculum. T...
Citation Formats
Y. Gökbulut and B. Ubuz, “Sınıf öğretmeni adaylarının prizma bilgileri: tanım ve örnekler oluşturma,” İlköğretim Online, pp. 401–412, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75974.