GüneŞ Enerjili Seralar

2014-01-01
Günsera Güneşköy, Güneş Enerjili Sera Günsera, İç Anadolu vb soğuk iklimler için tasarlanmış güneş enerjili "Yeni Bir Sera" modelidir. Günsera, Türkiye'de ilk defa bir sera, Güneş mimarisi ilkeleriyle tasarlanmış, modern seradan farklı, özgün ve yeni bir Mimari Modeldir. Günsera'nın en önemli özelliği, "Güneşle Tarımsal Üretim" ve tarımda kullanılan "Güneş Sistemleri" ve “Sera Mimarisi" alanalarında Türkiye'ye getirdiği "özgün yeniliklerdir". İç Anadolu'da, köylerde tarımsal üretim büyük ölçüde durmuştur. Soğuk iklim koşullarında, yapılan üretim süre ve miktar olarak sınırlıdır. Bu üretim sorunlarını çözmek için ne yapılmalı? Nasıl bir yöntem uygulanmalıdır? Günsera, bu sorunları çözmek amacıyla, ODTÜ ve Ankara Ünivesitesi'nin ortak bir çalışması olarak yapıldı. Model Ankara yakınlarında Güneşköy'de uygulandı. İçinde yer alan Güneş sistemleri ve bikiler test edildi. Güneş Serasında, üretim ve uygulamalar devam etmektedir. Günsera, Anadolu seracılığına ve tarımsal üretimine yeni olanaklar sunuyor. Yapılan testler, Güneş Serasının İç Anadolu'da başarıyla uygulanacağını, Üretimin iki kat artabileceğini, sebze üretim süresinin dört aydan sekiz aya çıkabileceğini göstermiştir. Yakıt maliyetini büyük oranda (% 70) düşürüyor. Günsera ziyarete açıktır. “Güneş Seraları” konularında, Akademik çalışmalar yapmak isteyenler için uygun ortama sahiptir. Günsera Türkiye'nin kalkınması için stratejik önemde bir projedir.

Suggestions

Güneş enerjisi destekli zeolit iklimlendirme sistemi
Kaftanoğlu, Bilgin; Yamalı, Cemil; Baker, K. Derek; Solmuş, İsmail; Çağlar, Ahmet; Taylan, Onur(2009)
Güneş enerjisi ekonomik, temiz ve yenilenebilir bir enerji türüdür. Çevresel faktörler ve artmakta olan enerji talepleri dikkate alındığında bu enerji türünün kullanımı büyük önem kazanmaktadır. Güneş enerjili adsorplanmalı soğutma (GEAS) sistemleri gelecekte yaygın olarak kullanılması düşünülen ve ticarileşmesi için yoğun bir şekilde çaba sarf edilen termal enerji destekli soğutma sistemlerindendir. Bu sistemlerin başarılı bir şekilde çalışması büyük ölçüde adsorban- ads...
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 Işığında Yüzeysel ve Derin Temellerin Tasarımına Kritik Bakış
Çetin, Kemal Önder (2018-09-26)
Bildiri kapsamında, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında yer alan yüzeysel ve derin temel tasarımı ile ilgili hususlar gözden geçirilmiş, bunlara ilişkin görüşler sunularak yönetmeliğin kullanımı bir uygulama ile örneklendirilmiştir.
Güneş radyasyon bileşenlerinin ölçümlerinin teorik sonuçlarla karşılaştırılması ve güneş kollektörleri verim hesabında değerlendirilmesi
Oskay, Rüknettin; Taşdemiroğlu, Ersoy; İleri, Arif; Şahin, Abdurrahman; Ebrinç, A.aslan; Ghoneyem, Abdurrahman(1995)
Bu çalışmada, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünde geliştirilmiş bir parabolik kollektör verimliliği artırmak ve standardlara uygun performans deneylerine uyum sağlamak amacıyla iyileştirilmiş; TS 4801 ve ASHRAE 93-1986 standardlanna uygun olarak değişken yük ve güneş ışınımı altında denenmiştir. Kollektörün verimliliğini artırmak için iki ve Standard koşullara uyum sağlamak için bir olmak üzere mevcut kollektörde üç iyileştirme yapıldı. Birinci iyileştirme; güneşi Doğu-Batı yönünde eğiklik açısını da değişti...
Production of high sulfur forging steels at Çemtaş steel plant
Gitmez, Cenk; Sevinç, Naci; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2003)
This study was undertaken with the objective of determining the operation practice to be followed in production of forging quality aluminum killed steels with high sulfur contents in Çemtaş Steel Plant. Nowadays, many steel grades used in the automotive industry are required both to have improved rracliining characteristics and to be fully killed, Le. deoxidized with aluminum. The product which is manufactured as hot-rolled bars in steelmaking company is shaped with forging process and then, subjected to a ...
Türkiye’de yoksullara yönelik harcamalar
Yentürk, Nurhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
TÜİK henüz Avrupa Bütünleştirilmiş Sosyal Koruma İstatistikleri (ESSPROS) yöntemini kullanarak sosyal koruma harcamaları üretememektedir. TÜİK’in üzerinde çalışmakta olduğu bu verileri üretmesi durumunda bile, ESSPROS yöntemine dâhil olmayan ve Türkiye’de hiç hesaplanmamış olan stratejik bir bilgi daha vardır. Bu da yoksullara yönelik harcamaların payını belirledikten sonra, bunun içinden düzenli gelir desteği sayılabilecek harcamalarla diğer sosyal yardım ve hizmetlere yönelik harcamaların ayrıştırılmasıdı...
Citation Formats
A. B. Çakmaklı, GüneŞ Enerjili Seralar. 2014, p. 33.