GüneŞ Enerjili Seralar

2014-01-01
Günsera Güneşköy, Güneş Enerjili Sera Günsera, İç Anadolu vb soğuk iklimler için tasarlanmış güneş enerjili "Yeni Bir Sera" modelidir. Günsera, Türkiye'de ilk defa bir sera, Güneş mimarisi ilkeleriyle tasarlanmış, modern seradan farklı, özgün ve yeni bir Mimari Modeldir. Günsera'nın en önemli özelliği, "Güneşle Tarımsal Üretim" ve tarımda kullanılan "Güneş Sistemleri" ve “Sera Mimarisi" alanalarında Türkiye'ye getirdiği "özgün yeniliklerdir". İç Anadolu'da, köylerde tarımsal üretim büyük ölçüde durmuştur. Soğuk iklim koşullarında, yapılan üretim süre ve miktar olarak sınırlıdır. Bu üretim sorunlarını çözmek için ne yapılmalı? Nasıl bir yöntem uygulanmalıdır? Günsera, bu sorunları çözmek amacıyla, ODTÜ ve Ankara Ünivesitesi'nin ortak bir çalışması olarak yapıldı. Model Ankara yakınlarında Güneşköy'de uygulandı. İçinde yer alan Güneş sistemleri ve bikiler test edildi. Güneş Serasında, üretim ve uygulamalar devam etmektedir. Günsera, Anadolu seracılığına ve tarımsal üretimine yeni olanaklar sunuyor. Yapılan testler, Güneş Serasının İç Anadolu'da başarıyla uygulanacağını, Üretimin iki kat artabileceğini, sebze üretim süresinin dört aydan sekiz aya çıkabileceğini göstermiştir. Yakıt maliyetini büyük oranda (% 70) düşürüyor. Günsera ziyarete açıktır. “Güneş Seraları” konularında, Akademik çalışmalar yapmak isteyenler için uygun ortama sahiptir. Günsera Türkiye'nin kalkınması için stratejik önemde bir projedir.
Citation Formats
A. B. Çakmaklı, GüneŞ Enerjili Seralar. 2014, p. 33.