Hide/Show Apps

Güneş radyasyon bileşenlerinin ölçümlerinin teorik sonuçlarla karşılaştırılması ve güneş kollektörleri verim hesabında değerlendirilmesi

Download
1995
Oskay, Rüknettin
Taşdemiroğlu, Ersoy
İleri, Arif
Şahin, Abdurrahman
Ebrinç, A.aslan
Ghoneyem, Abdurrahman
Bu çalışmada, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünde geliştirilmiş bir parabolik kollektör verimliliği artırmak ve standardlara uygun performans deneylerine uyum sağlamak amacıyla iyileştirilmiş; TS 4801 ve ASHRAE 93-1986 standardlanna uygun olarak değişken yük ve güneş ışınımı altında denenmiştir. Kollektörün verimliliğini artırmak için iki ve Standard koşullara uyum sağlamak için bir olmak üzere mevcut kollektörde üç iyileştirme yapıldı. Birinci iyileştirme; güneşi Doğu-Batı yönünde eğiklik açısını da değiştirerek izlemek için yapılan mekanizmadır. İkinci iyileştirme ışınımla oluşan ısı kayıplarını azaltmak için kollektörün cam borusunun dış yüzeyine yapıştırılan yansıtıcı şerittir. Üçüncüsü ise performans testlerini standard koşullarda yapabilmek için kollektör su girişine eklenen elektrikli ısıtıcıdır. Bu iyileştirmelerden sonra, ısı taşıyıcı akışkanın (suyun) debisi ve kollektör girişindeki sıcaklığı değiştirilerek performans deneyleri yapılmıştır. Kollektör verimlilik grafikleri AT/Gc'ye bağlı olarak çizilmiş ve dört farklı su debisi için toplam ısı kayıp katsayıları bu grafiklerden hesaplanmıştır. Toplayıcı (soğurucu) borunun ve dışındaki cam borunun yüzey sıcaklık dağılımları ölçülmüş ve kollektör girişindeki su sıcaklığına bağlı olarak grafikler çizilmiştir. Bu sonuçlardan yararlanarak kollektörün verimini etkileyen önemli değişkenler belirlenmiştir.