Genel Değerlendirme:Herman Jansen ve Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye'da Kent Planlamasının Temel Özellikleri

2018-12-15

Suggestions

Genel Kadercilik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Doğulu, Canay; Sakallı, Nuray (null; 2017-11-29)
Psikoloji yazınında kadercilik, çoğunlukla dışsal kontrol odağı, öğrenilmiş çaresizlik, önceden belirlenmişliğe inanma, gerçekliğin kabulü ya da baş etme becerisi gibi çeşitli kavramlarla açıklanmıştır (Esparza, Wiebe ve Quiñones, 2015). Kaderciliği ölçmek için, bu farklı kavramları ele alan çeşitli ölçekler ile kaderciliğin başlıca çalışıldığı sağlık ve yakın ilişkiler konularına ilişkin kaderci inanışları ele alan ölçekler kullanılmıştır (derleme için bkz. Esparza, 2005). Genel olarak bakıldığında, kaderc...
Genel Özellikleri Yararları ve Sakıncaları Işığında Başkanlık Sistemleri
Köksal, Pınar (2013-01-01)
Monetary Policy in The General Theory
Ekinci, Nazım Kadri (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-6)
The theory of interest rate is central to Keynesian macroeconomics. This paper provides an interpretation of Keynes’ conventional theory of the interest rate. Accordingly, the interest rate can only be determined in the market, if expectations converge. The central bank is a market-maker, because of its capacity to manage expectations and to affect market outcomes. On the other hand, interest rate and asset prices determine the rate at which wealth is converted into income. This may be a crucial considerati...
Genel Esaslı Farklı Alaşımlarda Beynit Oluşumu ve Bu Oluşumun Mekanik İncelenmesi
Gürbüz, Rıza(2016-12-31)
Bu projede esas amaç; laboratuvar ortamında tuz banyosu uygulanan alaşımlı çelikten beynitik yapı elde edebilmek ve daha sonra bu yapıyı büyük sanayi parçalarında da oluşturabilir hale getirmektir.
Genel Kimya Laboratuvarı Deneyleri (Türkçe)
Anonim(2020)
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Genel Değerlendirme:Herman Jansen ve Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye’da Kent Planlamasının Temel Özellikleri,” 2018, vol. 0, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74359.