Hide/Show Apps

Genel Esaslı Farklı Alaşımlarda Beynit Oluşumu ve Bu Oluşumun Mekanik İncelenmesi

Bu projede esas amaç; laboratuvar ortamında tuz banyosu uygulanan alaşımlı çelikten beynitik yapı elde edebilmek ve daha sonra bu yapıyı büyük sanayi parçalarında da oluşturabilir hale getirmektir.