Genel Esaslı Farklı Alaşımlarda Beynit Oluşumu ve Bu Oluşumun Mekanik İncelenmesi

2016-12-31
Bu projede esas amaç; laboratuvar ortamında tuz banyosu uygulanan alaşımlı çelikten beynitik yapı elde edebilmek ve daha sonra bu yapıyı büyük sanayi parçalarında da oluşturabilir hale getirmektir.
Citation Formats
R. Gürbüz, “Genel Esaslı Farklı Alaşımlarda Beynit Oluşumu ve Bu Oluşumun Mekanik İncelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59280.