Yenigörüce Havzası’ndaki Yağış-Akış İlişkisinin HEC-HMS Hidrolojik Modeli ile Belirlenmesi

2018-10-27
Mesta, Buket
Kargı, Pınar Gökçe
Tezyapar, İpek
Ayvaz, Mustafa Tamer
Göktaş, Recep Kaya
Kentel Erdoğan, Elçin
Tezel, Ulaş
Citation Formats
B. Mesta et al., “Yenigörüce Havzası’ndaki Yağış-Akış İlişkisinin HEC-HMS Hidrolojik Modeli ile Belirlenmesi,” vol. 1, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://uksay.deski.gov.tr/Content/file/Uksay.pdf.