Yeni Kiral α-Amino Fosfonik Asitlerin ve Aziridinil Fosfonik Asitlerin Sentezi

2017-09-30
Beksultanova, Nurzhan
Doğan, Özdemir
Polat Çakır, Sıdıka
Khan, Rehan

Suggestions

Yeni Fosforlu Bileşiklerin Sentezi Ve Biyolojik Aktivitilerinin Araştırılması
Doğan, Özdemir(2010-12-31)
Fosforlu bileşiklerin organik kimyada önemli bir yeri vardır. Örnek olarak alfa-aminofosfonatlar fosfopeptid yapılarının sentezinde önemli çıkış maddeleridir. Diğer taraftan bir çok fosforlu bileşik organik bileşiklerin sentezlerinde ligand olarak kullanılmaktadır. Litertürde aziridinil fosfonat bileşiklerinin sentezine bakıldığında çok az sayıda çalışmaya rastlanmaktadır Bu nedenle bu bileşiklerin sentezi için yeni yöntemler geliştirlmesi elzemdir. Bu projeye 2009 yılında LTP projesi olarak başlanmış ve a...
Yeni fosforik asit türevi organokatalizörlerle organik bileşiklerin enantioseçici sentezi
Doğan, Özdemir; Beksultanova, Nurzhan (null; 2015-08-23)
Organokatalizörlerin geliştirilmesi ve organik bileşiklerin enantioseçici sentezinde kullanılması 2000’li yılların başlarından itibaren oldukça yaygınlaşmış ve artarak devam etmiştir [1-3]. Kiral ve küçük molekül yapısına sahip olan organokatalizörler uygulamalarında metal gerektirmedikleri için daha çevreci ve metal katalizörlerden daha çok tercih edilir olmuşlardır. Ancak henüz organokatalizörlerin uygulamalarında verim ve enantioseçiciliğin yüksek olduğu tepkime sayısı sınırlıdır. Bu nedenle yeni ve uygu...
Novel phenanthrocarbazole containing conjugated polymers as high performance electrochromic materials
Atakan, Gizem; Günbaş, Emrullah Görkem; Department of Chemistry (2016)
For potential application of electrochromic materials in display technologies, materials having additive or subtractive primary colors in their neutral states that switch to a highly tranmissive states are desired since the entire color spectrum can be created using these materials. The RGB color model requires three complementary colors; red, green and blue. Even though the RGB colored polymers in the electrochromic research area were fulfilled over the past decade, towards high quality display application...
Yeni Kolinestaraz Aktivatörlerinin Sentezleri
Demir, Ayhan Sıtkı(2010-12-31)
Yeni yapida oksimlerin dizaynı, sentezleri ve kolinesteraz inhibitörü özelliklerinin incelenmesi. Oksim sentezleri için degişik substitue aromatik yapılar seçilecek ve hidroksilamin hidroklorür ile reaksiyonu sonucu oksimler sentezlenecetir. Daha sonra saflaştırılacak ve NMR teknikleri ile tanımlanacaktır.
Yeni Fosfonik Asit Türevi Organokatalizörlerin Geliştirilmesi ve Organik Bileşiklerin Enantiseçici Sentezinde Uygulamaları
Çakır, Polat Sıdıka; Doğan, Özdemir(2017)
Organokatalizörler asimetrik sentez çalışan Organik Kimyacıların yaklaşık son yirmi yıldıryoğun olarak çalıştıkları konudur. Metal içermedikleri ve tepkime koşullarının metalkatalizörlere göre daha kolay olması organokatalizörleri daha çevreci kılmaktadır. Literatürdebir çok organokatalizör sentezlenip kullanılmış olmakla birlikte bu katalizörler belirlitepkimelerle sınırlı kalmıştır. O nedenle sürekli yeni katalizörler geliştirilip farklı tepkimelerdedenenmektedir. Küçük organik bileşikler olarak bilinen b...
Citation Formats
N. Beksultanova, Ö. Doğan, S. Polat Çakır, and R. Khan, “Yeni Kiral α-Amino Fosfonik Asitlerin ve Aziridinil Fosfonik Asitlerin Sentezi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78670.