Düzenli Dalgaların İlerleyişinin Benzetiminde Swash Sayısal Modelinin Performansının Değerlendirilmesi

2018-11-03
Güler, Hasan Gökhan
Işık, Emrecan
Sharghıvand, Naeımeh
Göral, Koray Deniz
Baykal, Cüneyt
Güler, Işıkhan
Ergin, Ayşen
SWASH sayısal modeli hidrostatik olmayan su yüzeyi hareketlerinin zamana bağlı benzetiminde kullanılan genel amaçlı ve açık kaynak kodlu bir sayısal modeldir. Son yıllarda ülkemizde de mühendislik uygulamalarında kullanılan bu modelin daha hassas ve güvenilir bir şekilde kullanılabilmesi için performansının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada SWASH sayısal modelinin düzenli dalgaların ilerleyişinin benzetimindeki performansı çözüm ağı büyüklüğü, çözüm zaman aralığı büyüklüğü, çözüm şemaları ve taban sürtünmesi yaklaşımına odaklanılarak, analitik çözümlerle yapılan istatistiksel karşılaştırmalar yardımıyla değerlendirilmektedir.
Evaluation of the Performance of the Numerical Model Swash in Simulation Of Regular Wave Propagation

Suggestions

Modeling of environmental temperature dependency for sensors operated by sagnac effect
Alaçakır, Ece; Çakır, Serhat; Department of Physics (2019)
In this thesis, the purpose is that theoretical, experimental and simulation environment are combined to observe and model the thermal sensitivity of a gyroscope which is operated by the principle of Sagnac effect. It is essential to enhance the knowledge and experience, and to gain ability to simulate for different thermal conditions for future developments of the advanced gyroscope technologies. This thesis investigates how external temperature change influences the performance of fiber optic gyroscopes, ...
Development of cartesian based mesh generator with body fitted boundary layers
Özkan, Merve; Aksel, Mehmet Haluk.; Department of Mechanical Engineering (2019)
In this thesis, the development of a Cartesian based mesh generator with body-fitted boundary layer is presented. The base of the developed mesh generator consists of Cartesian mesh. However, the boundary layer handling is a challenge with Cartesian mesh. Therefore, a body-fitted boundary layer is introduced to the mesh generator by putting a customized open source mesh generator into the main Cartesian based mesh generation. The boundary layer mesh generation part comes from the customized SUMO code, which...
Design of asymmetric coplanar strip folded dipole antennas /
Karaciğer, Kamil; Alatan, Lale; Department of Electrical and Electronics Engineering (2014)
This thesis includes the design, simulation, production and measurement of an asymmetric coplanar strip folded dipole antenna suitable to be used as an element in a linear array operating at S-band (2.7 GHz - 3.3 GHz). In this same manner, its usefulness as an array antenna is also explored in this thesis. This antenna element consists of a microstrip line feed, microstrip to coplanar stripline transition (BALUN) and asymmetric coplanar strip (ACPS) folded dipole. The planar folded dipole can be constructed...
Düzenli nano yapılarla donatılmış Raman artırım arayüzleri üretilmesi ve artırım kanallarının analizi
Bek, Alpan; Öztürk, İbrahim Murat(2017-12-31)
Bu projede amaç yüksek artırımlı yüzey artırımlı Raman saçılım (SERS) arayüzleri üretilmesi ve kimyasal SERS artırım mekanizmalarının ayırt edilmeye çalışılmasıdır. Üretim tekniği olarak hassas nano boşluklu geniş alan nano yapı üretimine uygun grubumuzca bir süredir geliştirilmekte olan deşik maske litografisi kullanılacaktır. Güçlü çınlayan nano boşluklu yapılarla donatılmış Raman artırım arayüzleri üretilecektir. Üretilen yüksek artırımlı SERS arayüzleri atomik katman biriktirme yöntemi kullanılarak far...
Fabrication and a complete structural, optical and electrical analysis of porous germanium nanostructures embedded in a dielectric matrix: possibility of third generation solar cell applications
Altuntaş, Burcu; Turan, Raşit; Department of Physics (2014)
The primary goal of this thesis is to synthesize porous Ge nanostructures embedded in a dielectric matrix and perform a complete structural, optical and electrical characterization. Ge nanostructures can be a good candidate for use in third-generation solar cells, since they are alternative to Si nanostructures owing to their potentially higher photon conversion efficiencies. So far, most of the research is focused on the use of quantum dot structures in photovoltaic applications; although they provide quan...
Citation Formats
H. G. Güler et al., “Düzenli Dalgaların İlerleyişinin Benzetiminde Swash Sayısal Modelinin Performansının Değerlendirilmesi,” Adana, Türkiye, 2018, p. 705, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74464.