Konvansiyonel Olmayan İki Farklı Kontrol Yüzeyinin Yapısal Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması

2014-09-08
Arslan, Pınar
Uğur, Kalkan
Harun, Tıraş
İlhan Ozan, Tunçöz
Yosheph, Yang
Gürses, Ercan
Şahin, Melin
Özgen, Serkan
Yaman, Yavuz
Bu çalışmada konvansiyonel olmayan kontrol yüzeylerine sahip bir taktik insansız hava aracının kontrol yüzeyleri, metalik açık firar kenarı veya kompozit kapalı firar kenarı ve şekil değiştirebilir kabuk özelliklerine sahip olacak şekilde iki farklı tasarım çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada, bu iki tasarıma ait kontrol yüzeylerini hareket ettirmek için gerekli servomotor kuvvetleri ve sistem kütleleri karşılaştırılmıştır. Her iki kanat modeli de CATIA® V5-6R2012 programı kullanılarak tasarlanmıştır. Tasarlanan kanat kontrol yüzeyi modellerinin sonlu elemanlar analizi ANSYS® WorkbenchTM v14.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır.
V. Ulusal Havacılık Ve Uzay Konferansı (8-10 Eylül 2014)

Suggestions

Konvansiyonel ve Konvansiyonel Olmayan Kontrol Yüzeylerine Sahip İnsansız Hava Aracı Kanatlarının Aerodinamik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Özgen, Serkan; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Yaman, Yavuz (2014-06-25)
Bu bildiride insansız hava aracına ait bir kanattaki kontrol yüzeyleri konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan iki farklı konfigürasyonda aerodinamik açıdan incelenmiştir. Aerodinamik analizler için Pointwise® V17.0- R2 ve SU2 V2.0.001 adlı paket programlar kullanılmıştır. Konvansiyonel kontrol yüzeylerini hareket ettirebilecek tork miktarı aerodinamik veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Konvansiyonel olmayan kontrol yüzeylerini hareket ettirecek tork miktarı ise bu çalışmadaki aerodinamik verileri kullanar...
Konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan kontrol yüzeyine sahip insansız hava aracı kanatlarının aerodinamik özelliklerinin değerlendirilmesi
Topaç, Ömer Tanay; Taşdemir, Burcu; Gürses, Ercan; Çöker, Demirkan (null; 2014-06-27)
In this work, aerodynamic analysis of an unmanned aerial vehicle wing having conventional and unconventional control surfaces was conducted. Pointwise® V17.0-R2 and SU2 V2.0.001 package programs were used for the analysis. Required torque to deflect conventional control surfaces was calculated by using aerodynamic data obtained from the analysis. Required torque to deflect unconventional control surfaces was calculated in another proceeding using aerodynamic data obtained in this study.
Hibrit Bir Kontrol Yüzeyinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Destekli Yapısal Analizi
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Harun, Tıraş; İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Özgen, Serkan; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Yaman, Yavuz (2015-06-14)
Bu çalışmada kanatları büyük oranda şekil değiştirebilen bir insansız hava aracının hibrit tasarımlıfirar kenarı kontrol yüzeyi incelenecektir. Hibrit kontrol yüzeyi kompozit bir malzeme ve büyük oranda şekil değiştirebilen diğer bir malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. Kontrol yüzeylerinin hareketi servo motorlardan gelen kuvvetlerle sağlanmaktadır. Kontrol yüzeyinin profili önce NACA 6510 olacak, daha sonra NACA 3510 ve NACA 2510 profillerine dönüştürülerek şekil değiştirmesi sağlanacaktır. Hibrit firar...
Konvansiyonel Ve Mikrodalga İle Kırartma İşleminde Isı Transferi Modellemesi
Şensoy, İlkay(2010-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı kaplanmış tavuk ürünlerinin mikrodalgada ve konvansiyonel olarak kızartılması sırasında ısı transferinin modellenmesidir. Deneysel olarak sıcaklık probları ile sadece sınırlı sayıda noktada sıcaklık değişimi tespit edilebilmektedir. Yapılacak modellemeler iki yöntemin ürün içindeki sıcaklık dağılımını nasıl etkilediği hakkında bilgi verecektir.
Konvansiyonel ve otojen değirmenlerin tane pürüzlülüğü ve flotasyon verimliliği açısından incelenmesi
Hiçyılmaz, Cahit; Atalay, Ümit; Bilgen, Sedat; Akdoğan, Güven(1994)
Cevher hazırlamanın en önemli işlemlerinden olan kırma ve öğütmenin amacı değerli minerali ekonomik değeri olmayan mineralden serbestleştirmektir. Son yıllarda başlatılan çalışmalarda serbestleşmiş tanelerin şekil ve morfolojik özelliklerinin flotasyonda etkili olduğu görülmüştür. Bu araştırmada Etibank Beyşehir Barit Madeninden getirilen % 94.22 BaS04 içerikli barit ile Etibank Küre Bakirli Pirit işletmesinden getirilen % 96.89 FeS2 içerikli pirit numunesi kullanılmıştır. Tanelerin özellikleri iki boyutlu...
Citation Formats
P. Arslan et al., “Konvansiyonel Olmayan İki Farklı Kontrol Yüzeyinin Yapısal Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması,” presented at the V. Ulusal Havacılık Ve Uzay Konferansı (8-10 Eylül 2014), Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74516.