Konvansiyonel Ve Mikrodalga İle Kırartma İşleminde Isı Transferi Modellemesi

2010-12-31
Bu çalışmanın temel amacı kaplanmış tavuk ürünlerinin mikrodalgada ve konvansiyonel olarak kızartılması sırasında ısı transferinin modellenmesidir. Deneysel olarak sıcaklık probları ile sadece sınırlı sayıda noktada sıcaklık değişimi tespit edilebilmektedir. Yapılacak modellemeler iki yöntemin ürün içindeki sıcaklık dağılımını nasıl etkilediği hakkında bilgi verecektir.

Suggestions

Konvansiyonel ve Konvansiyonel Olmayan Kontrol Yüzeylerine Sahip İnsansız Hava Aracı Kanatlarının Aerodinamik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Özgen, Serkan; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Yaman, Yavuz (2014-06-25)
Bu bildiride insansız hava aracına ait bir kanattaki kontrol yüzeyleri konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan iki farklı konfigürasyonda aerodinamik açıdan incelenmiştir. Aerodinamik analizler için Pointwise® V17.0- R2 ve SU2 V2.0.001 adlı paket programlar kullanılmıştır. Konvansiyonel kontrol yüzeylerini hareket ettirebilecek tork miktarı aerodinamik veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Konvansiyonel olmayan kontrol yüzeylerini hareket ettirecek tork miktarı ise bu çalışmadaki aerodinamik verileri kullanar...
Konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan kontrol yüzeyine sahip insansız hava aracı kanatlarının aerodinamik özelliklerinin değerlendirilmesi
Topaç, Ömer Tanay; Taşdemir, Burcu; Gürses, Ercan; Çöker, Demirkan (null; 2014-06-27)
In this work, aerodynamic analysis of an unmanned aerial vehicle wing having conventional and unconventional control surfaces was conducted. Pointwise® V17.0-R2 and SU2 V2.0.001 package programs were used for the analysis. Required torque to deflect conventional control surfaces was calculated by using aerodynamic data obtained from the analysis. Required torque to deflect unconventional control surfaces was calculated in another proceeding using aerodynamic data obtained in this study.
Konvansiyonel Olmayan İki Farklı Kontrol Yüzeyinin Yapısal Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Harun, Tıraş; İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (2014-09-08)
Bu çalışmada konvansiyonel olmayan kontrol yüzeylerine sahip bir taktik insansız hava aracının kontrol yüzeyleri, metalik açık firar kenarı veya kompozit kapalı firar kenarı ve şekil değiştirebilir kabuk özelliklerine sahip olacak şekilde iki farklı tasarım çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada, bu iki tasarıma ait kontrol yüzeylerini hareket ettirmek için gerekli servomotor kuvvetleri ve sistem kütleleri karşılaştırılmıştır. Her iki kanat modeli de CATIA® V5-6R2012 programı kullanılarak tasarlanmıştır. Tas...
Dinamik Yükler Altında Kalıcı Şev Deformasyonu için Olasılıksal Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
Gülerce, Zeynep(2019-11-01)
Dinamik yüklere maruz kalan bir sevin performansının degerlendirilmesi ve deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonlarının kestirilmesi, geoteknik deprem mühendisligi uygulamalarının en karmasıklarından birisidir. Deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonları dogru bir biçimde belirlendigi ve olasılıksal olarak modellendigi taktirde, sev performansının deprem tehlikesi/riski bazında bölgesel ölçekte degerlendirilmesinin mümkün oldugu güncel çalısmalar tarafından gösterilmistir. Bölgesel deprem kaynaklı sev d...
Spektral-Zaman Tanımlı Osl Sistemi Geliştirilmesi
Bulur, Enver(2009-12-31)
Proje Bilgileri: Amaç: Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) radyasyon dozimetrisi ve arkeolojik/jeolojik buluntuların yaş tayini çalışmaları ile yalıtkan ve büyük bant aralıklı yarı iletkenlerde iyonlaştırıcı radyasyonla yaratılan yapı kusurlarını araştırmak için sıkça kullanılmaktadır. OSL radyasyonla uyarılmış maddelerde ışık ile uyarmayla üretilen lüminesans ışıması olarak tanımlanabilir. Ölçülen lüminesans şiddetinin radyasyon dozuna kalibre edilmesi ise pasif toplayıcı bir dozimetre sisteminin geliştirilmes...
Citation Formats
İ. Şensoy, “Konvansiyonel Ve Mikrodalga İle Kırartma İşleminde Isı Transferi Modellemesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59413.