Konvansiyonel Ve Mikrodalga İle Kırartma İşleminde Isı Transferi Modellemesi

2010-12-31
Bu çalışmanın temel amacı kaplanmış tavuk ürünlerinin mikrodalgada ve konvansiyonel olarak kızartılması sırasında ısı transferinin modellenmesidir. Deneysel olarak sıcaklık probları ile sadece sınırlı sayıda noktada sıcaklık değişimi tespit edilebilmektedir. Yapılacak modellemeler iki yöntemin ürün içindeki sıcaklık dağılımını nasıl etkilediği hakkında bilgi verecektir.

Suggestions

Konvansiyonel ve Konvansiyonel Olmayan Kontrol Yüzeylerine Sahip İnsansız Hava Aracı Kanatlarının Aerodinamik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Özgen, Serkan; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Yaman, Yavuz (2014-06-25)
Bu bildiride insansız hava aracına ait bir kanattaki kontrol yüzeyleri konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan iki farklı konfigürasyonda aerodinamik açıdan incelenmiştir. Aerodinamik analizler için Pointwise® V17.0- R2 ve SU2 V2.0.001 adlı paket programlar kullanılmıştır. Konvansiyonel kontrol yüzeylerini hareket ettirebilecek tork miktarı aerodinamik veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Konvansiyonel olmayan kontrol yüzeylerini hareket ettirecek tork miktarı ise bu çalışmadaki aerodinamik verileri kullanar...
Konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan kontrol yüzeyine sahip insansız hava aracı kanatlarının aerodinamik özelliklerinin değerlendirilmesi
Topaç, Ömer Tanay; Taşdemir, Burcu; Gürses, Ercan; Çöker, Demirkan (null; 2014-06-27)
In this work, aerodynamic analysis of an unmanned aerial vehicle wing having conventional and unconventional control surfaces was conducted. Pointwise® V17.0-R2 and SU2 V2.0.001 package programs were used for the analysis. Required torque to deflect conventional control surfaces was calculated by using aerodynamic data obtained from the analysis. Required torque to deflect unconventional control surfaces was calculated in another proceeding using aerodynamic data obtained in this study.
Konvansiyonel Olmayan İki Farklı Kontrol Yüzeyinin Yapısal Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Harun, Tıraş; İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (2014-09-08)
Bu çalışmada konvansiyonel olmayan kontrol yüzeylerine sahip bir taktik insansız hava aracının kontrol yüzeyleri, metalik açık firar kenarı veya kompozit kapalı firar kenarı ve şekil değiştirebilir kabuk özelliklerine sahip olacak şekilde iki farklı tasarım çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada, bu iki tasarıma ait kontrol yüzeylerini hareket ettirmek için gerekli servomotor kuvvetleri ve sistem kütleleri karşılaştırılmıştır. Her iki kanat modeli de CATIA® V5-6R2012 programı kullanılarak tasarlanmıştır. Tas...
Mikrodalga fırında pişirilmeye uygun ekmek formülasyonlarının optimizasyonu
Şümnü, Servet Gülüm; Şahin, Serpil(2000)
Bu çalışmanın amacı, mikrodalga fırında pişirilen ekmek formülasyonunun Optimize edilmesidir. Mikrodalga fırında ekmek pişirirken ortaya çıkan en önemli sorunlar ekmeklerin sert olması ve yeterince kabaramamalarıdır. Bu sorunları ortadan kaldırmak için mikrodalga fırında pişirilmeye uygun yeni bir ekmek formülasyonu geliştirmek gerekmektedir. Bu amaçla değişik miktarlarda glüten içeren un, emülgatör miktarı, yağ miktarı ve dekstroz miktarı bağımsız değişkenler olarak seçilmiştir. Optimizasyon için yanıt yüz...
Dinamik Yükler Altında Kalıcı Şev Deformasyonu için Olasılıksal Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
Gülerce, Zeynep(2019-11-01)
Dinamik yüklere maruz kalan bir sevin performansının degerlendirilmesi ve deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonlarının kestirilmesi, geoteknik deprem mühendisligi uygulamalarının en karmasıklarından birisidir. Deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonları dogru bir biçimde belirlendigi ve olasılıksal olarak modellendigi taktirde, sev performansının deprem tehlikesi/riski bazında bölgesel ölçekte degerlendirilmesinin mümkün oldugu güncel çalısmalar tarafından gösterilmistir. Bölgesel deprem kaynaklı sev d...
Citation Formats
İ. Şensoy, “Konvansiyonel Ve Mikrodalga İle Kırartma İşleminde Isı Transferi Modellemesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59413.