Neoliberal Kent ve Görünmeyen Kriz: Kriz Denetimi Stratejilerinin Perdesini İndirmek

2013-11-30
Bildirimiz, neoliberalizmin kırılmasına neden olabilecek kentsel krizlerin siyasal ve kuramsal anlamda nasıl görünmez kılındığını ele almaktadır. Kentsel krizlere ilişkin kamuoyu algısı kilit roldeki siyasa-yapıcılar tarafından çeşitli “perdeleme stratejileri” ile şekillendirilmektedir/yönetilmektedir ve bu süreçte amaç siyasi iktidara ilişkin bir “meşruiyet krizini” engellemektir. Bu çerçevede, kentsel kriz kavramı üzerine bir epistemoloji tartışması yürütülerek dünyada ortaya çıkan kentsel krizlerin karşılaştırmalı bir tahlili ve kriz denetim stratejilerinin bir kategorizasyon yapılmaktadır. Bu stratejilerin, mülksüzleştirme yoluyla sermaye birikim sürecinin maliyet ve kazançlarını toplumun farklı kesimleri ve kentsel yönet(iş)imin farklı ölçekleri arasında (yeniden) dağıtarak “krizleri öteleme” işlevini yerine getirdiği ileri sürülmektedir. Bu stratejilerin farklı ülkelerde farklı biçimlerde birlikte kullanıldığı ve farklı stratejilerin çöküşe uğramasının farklı türden kentsel krizler üreteceği vurgulanmaktadır. Bu savların tartışmaya açılabilmesi için, bugün farklı ülkelerde ortaya çıkan krizlerin öneri bir kategorizasyonu ile birlikte kentsel krizlerin Türkiye’de izlemiş olduğu tarihsel güzergaha ilişkin bir kavramsallaştırma denemesi de sonuç bölümünde sunulmaktadır.
4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu KBAM 2013 (28 - 30 Kasım 2013)

Suggestions

Neoliberal Sosyal Poliitika: Türkiye ve Brezilya Örnekleri
Topal Yılmaz, Aylin(2018-12-31)
Bu proje kapsamında AKP döneminde uygulanan sosyal politika uygulamaları Brezilya örneğiyle karşılaştırılarak, neoliberal sosyal politika uygulamalarına ilişkin bir analiz geliştirilecektir.
Neoliberalizm ve Güvenlik Aygıtlarının Dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar(2017-12-31)
Bu proje, neoliberal projenin merkezinde yer alan devletlerin güvenlik aygıtlarının yeniden yapılandırılması sürecini küresel, bütünsel ve tarihsel maddeci bir bakış açısıyla değerlendirilmeyi amaçlamaktadır.
Neoliberal küresel insaniyetperverliğin yerel tezahürleri: Türkiye’de Suriyeli mültecilerle çalışan insaniyetperverlik aktörlerinin anlatıları
Sözer, Hande (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2021-6-31)
Küresel insaniyetperverlikte son dönemde yaşanan neoliberal dönüşüm akademik literatürde kendine gerekli yeri bulamamıştır. Neoliberalizmin küresel insaniyetperverlik söylem ve uygulamalarında yol açtığı değişiklikler ve bunların yerel etkileri göz ardı edilmiştir. Bu metin küresel insaniyetperverlik söyleminin neoliberal siyasi iktisadi ve ahlaki prensipler doğrultusunda dönüşümünü ve bu dönüşümün yerelde, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle çalışan insaniyetperverlik aktörlerinin anlatı...
Privatization of security and the transformation of the modern bourgeois state in the neoliberal era: the case of Turkey
Dölek, Çağlar; Bedirhanoğlu Toker, Pınar; Department of Political Science and Public Administration (2011)
This thesis problematizes the phenomenon of privatization of security within the context of the neoliberal transformation of the capitalist state in Turkey. On the basis of the critique of neo-Weberian and Foucauldian literatures, it attempts to construct its peculiar theoretical-historical pathway on the relationship between state-coercion-class. It problematizes the historical constitution of this relationship within the context of the historical specificity of the capitalist state power. In this regard, ...
Contesting neoliberal urbanisation : contemporary urban movements in Istanbul, the case of Gülsuyu-Gülensu neighbourhoods
Özdemir, Esin; Eraydın, Ayda; Department of City and Regional Planning (2013)
The shift from Keynesian to neo-liberal economic policies marked the changes in the urban agenda and the nature of urban movements in the last three decades. The neo-liberal urbanisation reinforced outstanding transformations on the development of urban space, especially in metropolitan areas, including Istanbul. The urban transformation projects, as instruments of neoliberal urbanisation, result in serious changes in this metropolitan area and encounter resistances from groups of people in the city. The pu...
Citation Formats
M. K. Bayırbağ, “Neoliberal Kent ve Görünmeyen Kriz: Kriz Denetimi Stratejilerinin Perdesini İndirmek,” Mersin, Türkiye, 2013, p. 131, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://app.box.com/s/sbk8nomjqcoqo0bnef5d.